สมบัติ 47 ล้าน! “พล.อ.กู้เกียรติ” คณะทำงาน “บิ๊กป้อม” พ้นบอร์ดการประปาฯ

สมบัติ 47 ล้าน! “พล.อ.กู้เกียรติ” คณะทำงาน “บิ๊กป้อม” พ้นบอร์ดการประปาฯ

ทรัพย์สิน 47 ล้านบาท! “พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา” คณะทำงาน “บิ๊กป้อม” พ้นเก้าอี้บอร์ดการประปาฯ ขายเบนซ์ 9.5 แสนบาท ถอยเบนซ์คันใหม่ 2.8 ล้านบาท สะสมทองคำแท่งหนัก 20 บาท มูลค่า 6 แสนบาท พระเครื่อง-เหรียญเลี่ยมทองคำ 24 องค์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.) ปัจจุบันเป็นคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ด้านอำนวยการ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการ (บอร์ด) การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565

พล.อ.กู้เกียรติ แจ้งมีทรัพย์สิน 30,742,229 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,406,960 บาท เงินลงทุน 10,984,439 บาท ที่ดิน 1,108,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.6 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.8 ล้านบาท (มีเบนซ์ E220d ได้มา 15 ม.ค. 2565 มูลค่า 2.8 ล้านบาท) สิทธิและสัมปทาน 1,614,829 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,228,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7,808,737 บาท เป็นบำนาญ/เงินเดือน 1,632,576 บาท ค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม 2,482,900 บาท โบนัสประจำปี 2,743,261 บาท ขายรถเบนซ์ 9.5 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 3,597,154 บาท แจ้งมีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 3,674,229 บาท

ส่วนนางกนกวรรณ ศรีนาคา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 16,756,759 บาท ได้แก่ เงินฝาก 74,049 บาท เงินลงทุน 6,696,710 บาท ที่ดิน 2,820,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5.5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,224,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 448,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,193,181 บาท เป็นเงินเดือน 949,692 บาท ค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม 243,489 บาท มีรายจ่ายรวม 984,686 บาท แจ้งมีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 1,072,771 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,498,988 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,096,872 บาท

สมบัติ 47 ล้าน! “พล.อ.กู้เกียรติ” คณะทำงาน “บิ๊กป้อม” พ้นบอร์ดการประปาฯ

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พล.อ.กู้เกียรติ แจ้งถือครองอาวุธปืน 5 กระบอก ได้มาระหว่างปี 2532-2561 มูลค่ารวม 166,000 บาท นาฬิกาข้อมือ 12 เรือน ได้มาระหว่างปี 2533-2563 รวม 678,000 บาท สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 7 บาท 2 เส้น มูลค่า 2.1 แสนบาท ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 20 บาท 2 แท่ง มูลค่า 6 แสนบาท มีพระเครื่อง เหรียญเลี่ยมทองคำและเพชร 24 องค์ คิดมูลค่าเฉพาะเลี่ยมทองคำและเพชร 319,000 บาท เป็นต้น

สำหรับ พล.อ.กู้เกียรติ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 เป็นแม่ทัพภาค 1 ปี 2561 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. ปี 2562 เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม หลังจากนั้นนับตั้งแต่ปี 2563 ถูกดึงมาเป็นหนึ่งในคณะทำงาน พล.อ.ประวิตร ปัจจุบันยังเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคเหนือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และมีอีกหลายตำแหน่ง (ดูภาพประกอบ)

สมบัติ 47 ล้าน! “พล.อ.กู้เกียรติ” คณะทำงาน “บิ๊กป้อม” พ้นบอร์ดการประปาฯ