12 ต.ค.ศาล รธน.นัดชี้ขาดปม ส.ว.ตีตก “รัชนันท์” อดนั่งตุลาการศาล ปค.สูงสุด

12 ต.ค.ศาล รธน.นัดชี้ขาดปม ส.ว.ตีตก “รัชนันท์” อดนั่งตุลาการศาล ปค.สูงสุด

ศาล รธน.นัด 12 ต.ค.ฟังคำวินิจฉัยปม “วุฒิสภา” มีมติข้างมากไม่เห็นชอบ “รัชนันท์ ธนานันท์” นั่งเก้าอี้ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ขัดหลักความเสมอภาค-ละเมิดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเรื่องที่ ต.20/2564 กรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่วุฒิสภา (ผู้ถูกร้อง) ไม่ให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์ ธนานันท์ (ผู้ร้องเรียน) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ขัดต่อหลักความเสมอภาค และความเป็นอิสระของการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครอง เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ อันเป็นผลจาก พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 และมาตรา 198

ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันที่ 12 ต.ค. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วุฒิสภาลงมติด้วยวิธีลับกรณีการเสนอชื่อนายรัชนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด อย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างปี 2563-2564 โดยทั้ง 2 ครั้ง วุฒิสภาเสียงข้างมากมีมติไม่เห็นชอบให้นายรัชนันท์ ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ 

รายงานข่าวจากวุฒิสภา แจ้งว่า สาเหตุที่ ส.ว.มีมติไม่เห็นชอบดังกล่าว เนื่องจากพบว่า นายรัชนันท์เคยถ่ายรูปและไปทักทายต้อนรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สมัยที่ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตฟินแลนด์ เมื่อปี 2559 จึงเห็นว่ามีปัญหาเรื่องวุฒิภาวะที่ไปถ่ายรูปคู่กับนายทักษิณที่เป็นผู้ต้องหาหนีคดี และอาจมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง ขัดกับการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ไม่ควรฝักใฝ่ฝ่ายใด