ซ้ำรอบสอง "วุฒิสภา" ไม่เห็นชอบ "รัชนันท์" นั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ซ้ำรอบสอง "วุฒิสภา" ไม่เห็นชอบ "รัชนันท์" นั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติไม่เห็นชอบ ให้ "รัชนันท์" นั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ถือเป็นการโหวตค้าน รอบที่สองแล้ว

     ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา วาระเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ที่ประชุมใช้การพิจารณาเป็นการลับ ทั้งส่วนของรายงานของกรรมาธิการวิสามัญตรวจประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และการลงคะแนนทางลับ โดยหลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณา และลงคะแนนในคูหาแล้วเสร็จ
     หลังจากการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วเสร็จ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ประกาศคะแนนว่า ที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 89 เสียง ไม่เห็นชอบ 122 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง ซึ่งจากผลการลงคะแนนสรุปได้ว่า วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบให้นายรัชนันท์ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

161103915894

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายรัชนันท์ นั้น เคยถูกเสนอชื่อมาจากที่ประชุมของตุลาการศาลปกครองแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อช่วงต้นปี 2563 ซึ่งรอบนั้น ผลการลงมติของวุฒิสภา เสียงข้างมาก 149 เสียงไม่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ ขณะที่เสียงเห็นชอบมีเพียง 36 เสียงและงดออกเสียง 33 เสียง อย่างไรก็ดีเมื่อวุฒิสภาไม่เห็นชอบแล้ว แต่ที่ประชุมตุลาการศาลปกครอง ที่มีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง ได้ประชุมและมีความเห็นเสนอชื่อนายรัชนันท์ ให้พิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แต่ไม่ได้รับการเห็นชอบดังกล่าว 
      อย่างไรก็ดีก่อนที่ที่ประชุมวุฒิสภาจะประชุมลับนั้น นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. ได้อภิปรายไว้สั้นๆ ว่า นายรัชนันท์ นั้นเคยถูกเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภามาแล้วรอบหนึ่ง ส่วนรายละเอียดที่จะอภิปรายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรายงานของกมธ.ฯ ที่จะพิจารณาเป็นการลับ จึงขอใช้สิทธิอภิปรายในที่ประชุมเป็นการลับ.