ขยายเวลา "ฟรีวีซ่า-Visa on Arrival" ต่างชาติอยู่ไทยได้นานขึ้น เริ่ม 1 ต.ค.65

ขยายเวลา "ฟรีวีซ่า-Visa on Arrival" ต่างชาติอยู่ไทยได้นานขึ้น เริ่ม 1 ต.ค.65

ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาต่างชาติพำนักในประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับ "ฟรีวีซ่า" พำนักได้ไม่เกิน 45 วัน ขณะผู้ได้รับ "Visa on Arrival "พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากโควิด 19

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 20 ก.ย. 65 ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาในการพำนักในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวบางจำพวกที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565-31 มี.ค. 2566  ดังนี้  

  1. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน  
  2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ได้ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน 
  3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว  ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็น ไม่เกิน 45 วัน 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยข้างต้นนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ครั้งที่ 11/65 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพำนักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย  ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19