ทรัพย์สิน 38.5 ล้าน! “พ.ต.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์” ลูกอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ทรัพย์สิน 38.5 ล้าน! “พ.ต.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์” ลูกอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ทรัพย์สินรวม 38.5 ล้านบาท! “พ.ต.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์” พ้นเก้าอี้ ผอ.โรงพิมพ์ตำรวจ ลูกชาย “พล.ต.ท.วิโรจน์” นักการเมืองดัง-อดีตหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์ กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565

โดย พ.ต.ท.นราวิทย์ แจ้งว่า เป็นบุตรชายของ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ นักการเมืองชื่อดัง และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

พ.ต.ท.นราวิทย์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวมนางจลาจันทร์ เปาอินทร์ (คู่สมรส) ทั้งสิ้น 38,555,777 บาท เป็นทรัพย์สินของ พ.ต.ท.นราวิทย์ 25,998,533 บาท เป็นของนางจลาจันทร์ 12,557,244 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 422,555 บาท เป็นหนี้สินของ พ.ต.ท.นราวิทย์ ซึ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 292,165 บาท เป็นหนี้สินของนางจลาจันทร์ ซึ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 130,394 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,232,380 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 10,839,659 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 8 โฉนด มูลค่า 13,040,000 บาท อยู่ที่ จ.อ่างทอง เชียงใหม่ ลำพูน หลักสี่ กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 6,900,000 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,130,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 3,613,735 บาท และทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน จำนวน 4 รายการ มูลค่า 1,800,000 บาท ได้แก่ นาฬิกา 3 เรือน ชุดเครื่องประดับเพชร 1 ชุด สร้อยทองและกำไลทอง 1 ชุด พระเครื่อง 2 องค์