ราชกิจจาฯ ประกาศ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออก

ราชกิจจาฯ ประกาศ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังลาออก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

ด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอลาออก จากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ราชกิจจาฯ ประกาศ "นิพนธ์ บุญญามณี" สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออก