“เนตร” อดีตรอง อสส.โผล่สมัคร ป.ป.ช.ครั้งที่ 2 หลังครั้งแรกไม่ผ่านคุณสมบัติ

“เนตร” อดีตรอง อสส.โผล่สมัคร ป.ป.ช.ครั้งที่ 2 หลังครั้งแรกไม่ผ่านคุณสมบัติ

“เนตร นาคสุข” อดีตรอง อสส. เคยโดน ก.อ.ให้ออกราชการ ปมไม่สั่งฟ้อง “คดีบอส” โผล่สมัคร “กรรมการ ป.ป.ช.” เป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกไม่ผ่านคุณสมบัติ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565 ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 คน ตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหนังสือความยินยอมด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เขตดุสิต กทม. 

ปรากฏผลการรับสมัคร ณ วันที่ 23 ส.ค. 2565 มีผู้สมัคร จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด (อดีตรอง อสส.) อาวุโสลำดับที่ 1 อายุ 67 ปี (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1))

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายเนตร นาคสุข เคยมาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. แล้วเมื่อปี 2564 แต่คุณสมบัติไม่ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้นายเนตร เคยเป็นรองอัยการสูงสุด (อสส.) และเคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง กรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส คดีขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ จนเสียชีวิต และถูกคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกจากราชการ