เปิดเสียงโหวตประชาชน 8 ปี "นายกฯประยุทธ์" เช็กเลยท่วมท้นไม่ควรอยู่ต่อ

เปิดเสียงโหวตประชาชน 8 ปี "นายกฯประยุทธ์" เช็กเลยท่วมท้นไม่ควรอยู่ต่อ

ผลโหวต “เสียงประชาชน” ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายนักวิชาการ “เสียงประชาชน” 8 มหาวิทยาลัย ตรวจสอบเปิดเสียงโหวตประชาชน 8 ปี "นายกฯประยุทธ์" เช็กเลย ท่วมท้นไม่ควรอยู่ต่อ

ตรวจสอบ เปิดเสียงโหวตประชาชน 8 ปี "นายกฯประยุทธ์" ตามที่เครือข่ายนักวิชาการ “เสียงประชาชน” 8 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับทีวีดิจิตอลและสื่อออนไลน์ 8 สื่อ จัดให้มีการโหวต “เสียงประชาชน” ครั้งที่ 2 ในเรื่อง 8 ปีนายกรัฐมนตรี ทางโทรศัพท์มือถือ โดยมีกติกาคือ โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง หรือหนึ่งเลขหมาย โหวตได้หนึ่งครั้ง ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้การโหวต “เสียงประชาชน” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชน และสื่อที่ร่วมโครงการ จึงขอแถลงผลให้ทราบดังต่อไปนี้

1.จำนวนการโหวตทั้งหมดคือ 374,063 โหวต โดยเป็นการโหวตในประเทศไทย 369,484 โหวต จากต่างประเทศ 4,579 โหวต ทั้งนี้มีการโหวตที่ไม่สมบูรณ์อีก 1,438 ครั้ง

2.จากคำถามที่ถามประชาชนว่า “การวินิจฉัยว่า​ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ จะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ​ 8​ ปี​ ในวันที่​ 24​ สิงหาคม​ 2565​ หรือไม่​ เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ​ แต่ในฐานะประชาชน​ ท่านเห็นว่า​ พล.อ.​ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ ควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน​ 8​ ปีหรือไม่?”

เปิดเสียงโหวตประชาชน 8 ปี \"นายกฯประยุทธ์\" เช็กเลยท่วมท้นไม่ควรอยู่ต่อ

 

ผลการโหวตคือ มีผู้ตอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ “ไม่ควร” ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี จำนวน 348,511 โหวต คิดเป็น 93.17% และตอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ “ควร” ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี จำนวน 25,552 โหวต คิดเป็น 6.83%

3.การโหวตนี้ไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย และไม่สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนทั้งประเทศ 93.17% เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ “ไม่ควร” เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี เพราะนี่คือผลการโหวตของประชาชนที่มาโหวตจากโทรศัพท์มือถือจำนวน 374,063 หมายเลขเท่านั้น 

แต่สามารถสรุปได้ว่า จากการเปิดให้ประชาชนโหวต โดยฝ่ายที่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี และฝ่ายที่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี มีโอกาสในการโหวตอย่างเสมอกัน ผลการโหวตคือ 93.17% เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ “ไม่ควร” เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี

4.พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เกินกว่าวันที่ 24 สิงหาคม 2565 หรือไม่? เป็นอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เจตนารมณ์ของการโหวต “เสียงประชาชน” คือการเปิดให้ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความสะดวก อยู่ที่ใดก็โหวตได้ไม่ต้องเดินทาง และไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระ

แม้ว่าการโหวต “เสียงประชาชน” ครั้งที่สอง จะมีผู้โหวตน้อยกว่าครั้งแรกเนื่องจากคำถามมีความซับซ้อนกว่า ทั้งยังดำเนินการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่จำนวนการโหวต 374,063 ครั้งถือว่าเป็นจำนวนการเข้าร่วมทางออนไลน์ที่มากที่สุดอีกครั้ง จะเป็นรองก็เพียงการโหวต “เสียงประชาชน” ครั้งแรกที่มีผู้โหวต 524,086 โหวต เท่านั้น 

เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชน และทีวีดิจิตอลและสื่อออนไลน์ที่ร่วมโครงการ ขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่มาร่วมโหวต และขอบคุณสื่อต่างๆ อื่นๆ ทั้งหมดที่ช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ “เสียงประชาชน” ได้ดังขึ้นมาในประเทศไทยของเรา เพื่อจะนำไปสู่การฟัง “เสียงประชาชน” ให้มากขึ้น และพัฒนาไปสู่การมี “ประชาธิปไตยโดยตรง” ให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต.