"ฝ่ายค้าน" ข้องใจ "ทอ." ของบซื้อบินรบ F35A ขัดมติ ครม.

"ฝ่ายค้าน" ข้องใจ "ทอ." ของบซื้อบินรบ F35A  ขัดมติ ครม.

สภาฯ โหวตผ่านมาตรา 8 กระทรวงกลาโหม ด้าน "ฝ่ายค้าน" ข้องใจ มติ กมธ.งบฯ อนุมัติงบซื้อบินรบ F35A ขัดมติ ครม. ด้าน "วราเทพ" ชี้ สภาฯ มีอำนาจเหนือ มติ ครม. อ้างหลักการแบ่งแยกอำนาจ

            ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระสอง ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน สภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

 

            ทั้งนี้ นายศุภชัย แจ้งกับที่ประชุมว่า การพิจารณาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ได้พิจารณามาตรา 8 งบประมาณของกระทรวงกลาโหม แล้วเสร็จ และกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงแล้วเสร็จ และเป็นขั้นตอนของการลงมติ แต่ถูกทักท้วง และต้องการให้ กมธ.ชี้แจง

            โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพอากาศ ในโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบ F35A ที่พบว่าได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินงวดที่ต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดว่า การจัดสรรงบประมาณผูกพันต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 10% ของจำนวนวงเงินทั้งหมด เพราะมียอดเพียง 5%

 

            ทั้งนี้ นายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.ชี้แจง ว่า โครงการจัดซื้อเครื่องบิน F35A ที่เสนอขอจัดสรรประมาณ 700 ล้านบาท ในชั้นการพิจารณาของอนุ กมธ. ที่ขอให้ตัดออกนั้นไม่ใช่ข้อยุติ เพราะต้องให้กมธ.พิจารณาเป็นมติ ซึ่งมติของ กมธ. ได้คืนงบในโครงการ และจัดสรรให้ประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ตามที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวข้องการอนุมัติงบประมาณที่ 5% ซึ่งต่ำกว่ามติ ครม. นั้น ไม่ใช่ข้อบังคับผูกพันกับการทำงบประมาณของ กมธ. ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ หน่วยงานราชการเป็นผู้จัดตั้งงบ ส่วนการอนุมัตินั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

 

            “ในที่ประชุม กมธ.ชุดใหญ่ไม่ได้สอบถามถึงมติ ครม.ที่กำหนดไว้ เพราะเข้าใจว่าเป็นอำนาจของการพิจารณาต้องยึด และไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 144 อย่างไรก็ดีทราบว่ามี กมธ.บางคนสอบถามกับสำนักงบประมาณนอกการประชุม และการตั้งงบประมาณที่น้อยกว่ามติ ครม.กำหนดนั้น สามารถนำไปขอมติ ครม.เพื่องดเว้นได้ ดังนั้น กมธ.ยืนยันถึงการทำหน้าที่ที่ถูกต้อง" นายวราเทพ กล่าว

 

            จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในประเด็นดังกล่าวว โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมเห็นชอบกับการแก้ไขของ กมธ.เสียงข้างมาก

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการอภิปรายมาตรา 8 งบของกระทรวงกลาโหม ภาพรวมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กองทัพจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น เครื่องบินรบ, เรือดำน้ำ เนื่องจากไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

 

            ทั้งนี้ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมเพราะตลอด 8 ปีของการบริหารงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ตั้งงบประมาณกระทรวงกลาโหม เพิ่มมากขึ้นแต่พบการใช้งบแบบไม่คุ้มค่า น่าละอาย เช่น ซื้อเรือเหาะที่เหาะไม่ได้ เรือดำน้ำแต่ดำน้ำไม่ได้ เนื่องจากหาเครื่องยนต์ติดตั้งไม่ได้ ทั้งที่เป็นเรื่องระดับชาติ แต่กลับทำแบบเล่นขายของ