"ชมรมแพทย์ชนบท" แถลงฯ 8 ปีแล้ว พอเถอะนะ ร้องขอ นายกฯ ลงจากตำแหน่งตามกติกา

"ชมรมแพทย์ชนบท" แถลงฯ 8 ปีแล้ว พอเถอะนะ ร้องขอ นายกฯ ลงจากตำแหน่งตามกติกา

"ชมรมแพทย์ชนบท" ออกแถลงการณ์ "8 ปีแล้ว พอเถอะนะ" เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้องขอให้นายกฯ ก้าวลงจากตำแหน่งตามกติกา

"ชมรมแพทย์ชนบท" ออกแถลงการณ์ "8 ปีแล้ว พอเถอะนะ" เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้องขอให้นายกฯ ก้าวลงจากตำแหน่งตามกติกา

 

แถลงการณ์ ชมรมแพทย์ชนบท

"8 ปีแล้ว พอเถอะนะ"

กติกาทางสังคมเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีรวมกันต้องไม่เกิน 8 ปี เป็นเจตนารมณ์ที่ก้าวหน้าของทั้งรัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นับว่าครบ 8 ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอย่างชัดเจน ท่านรับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว ท่านใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว ท่านรับสวัสดิการจากภาษีประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว

นี่คือข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา 8 ปีแล้ว จึงถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะก้าวลงจากตำแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรีตามเจตนารมย์แห่งรัฐธรรมนูญ 2560

ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ยังเหลืออยู่นี้ ชมรมแพทย์ชนบท ขอเชิญชวนให้ทุกองค์กรในสังคมไทยร่วมกันแสดงออกสร้างกระแส "8 ปี พอแล้ว" กันให้กระหึ่ม

ประเทศไทยยังมีคนดีคนเก่งที่สามารถทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้จำนวนไม่น้อย ขอให้นายกประยุทธ์มีสำนึกประชาธิปไตย ก้าวลงจากตำแหน่งตามกติกาอย่างคนรู้จักพอ เปิดทางให้เมืองไทยเดินไปข้างหน้า เปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยได้เติบโต

8 ปีแล้ว พอเถอะนะ นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ชมรมแพทย์ชนบท 18 สิงหาคม 2565

 

"ชมรมแพทย์ชนบท" แถลงฯ 8 ปีแล้ว พอเถอะนะ ร้องขอ นายกฯ ลงจากตำแหน่งตามกติกา