ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุม 22-23 ส.ค.

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว คาดเข้าที่ประชุม 22-23 ส.ค.

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถึงมือ กกต.แล้ว หลังที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาไม่ทัน คาดเข้าที่ประชุมพิจารณา 22-23 ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับหนังสือจากประธานรัฐสภา พร้อมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ส่งถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แล้ว

โดยหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาภายใน 180 วัน โดยครบกำหนดในวันที่ 15 ส.ค. 2565 นับแต่วันที่ประธานรัฐสภา อนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2565 นั้น

ตามมาตรา 132 (1) ของรัฐธรรมนูญให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอ ตามมาตรา 131 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2563 ข้อ 87 วรรคสอง ประกอบข้อ 101 ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่สอง และให้ดำเนินการตามข้อ 102 ต่อไป

ในการนี้ จึงส่งร่าง พ.ร.ป.ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นร่างที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่สองมายัง กกต. เพื่อให้ความเห็นตาม มาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสำนักงาน กกต. ได้รับหนังสือแล้วจะทำการศึกษา และคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกต.เพื่อลงมติได้ในช่วงวันที่ 22 -23 ส.ค. 2565 ที่จะมีการนัดประชุม กกต. โดยการพิจารณาของ กกต.ยังมีเวลาตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้