เลขาฯผู้ตรวจการแผ่นดินเผย ปมนายกฯ 8 ปี “ประยุทธ์” สัปดาห์นี้รู้ผลแน่

เลขาฯผู้ตรวจการแผ่นดินเผย ปมนายกฯ 8 ปี “ประยุทธ์” สัปดาห์นี้รู้ผลแน่

สัปดาห์นี้รู้ผลแน่! เลขาฯ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เผยคำร้องปม “นายกฯ 8 ปี” นำเข้าที่ประชุมแล้ว เคาะได้ก่อน 23 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสถานะการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ว่า เบื้องต้นผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับคำร้อง และได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะออกคำวินิจฉัยให้ได้ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 2565

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นทางข้อกฎหมาย เป็นการตีความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อใด โดยสาระสำคัญเป็นเรื่องของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคงเป็นเรื่องการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนและน่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาได้

มีรายงานข่าวแจ้งว่า แนวทางการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ หากเห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า เรื่องดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่มีบทบัญญัติหรือกฎหมายใดให้อำนาจที่จะกระทำได้ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีมติยุติคำร้อง