"ชาติชาย" ให้ความเห็นตีความ "นายกฯ8ปี" ต้องเริ่มนับหนึ่ง ปี62

"ชาติชาย" ให้ความเห็นตีความ "นายกฯ8ปี" ต้องเริ่มนับหนึ่ง ปี62

"อดีต กรธ." อธิบาย ตีความวาระนายกฯ8 ปี ต้องดูมารตรา 158 ชี้มีวรรรคหลัก กำหนดเป็นนายกฯ มาตามรธน. มาตรา 159 มองให้เริ่มนับปี62 ที่ "ประยุทธ์" โปรดเกล้าฯ ตำแหน่งนายกฯ

        นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ถึงการกำหนดวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดว่าห้ามดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี ว่า ความมุ่งหมายเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจทางการเมืองที่ยาวเกินไป เพราะอยู่นานจะเกิดวิกฤตทางการเมืองที่นำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร ส่วนวิธีการนับช่วงระยะเวลานั้นต้องพิจารณามาตรา 158   ประกอบกับมาตรา 159 ว่าด้วยที่มาของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งกำหนดไว้แตกต่างจากเดิม  ดังนั้นหากจะนับวาระ 8 ปีตามวรรคท้ายของมาตรา 158 ต้องเป็นนายกฯ ที่มาตามวิธีที่มาตรา 159 กำหนด นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญเป็นหลักกฎหมายมหาชน การกำหนดให้มีผลย้อนหลังต้องไม่เป็นโทษกับใคร 

        นายชาติชาย กล่าวยอมรับถึงทิศทางการตีความวาระของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม อยู่ไม่เกิน 8 ปีนั้น สอดคล้องกับ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ อดีตประธานกรธ.คนที่หนึ่ง ที่ให้นับเริ่มแรกในวันที่โปรดเกล้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ เมื่อปี2562  เพราะการตีความว่านายกฯอยู่เกิน 8 ปีหรือไม่ ต้องพิจารณามาตรา 158 วรรคสอง ที่ระบุว่า นายกฯต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 ซึ่งมาตราดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2562

 

        “การตีความวินิจฉัยกฎหมายมหาชนต้องดูตามตัวหนังสือ ย้อนกลับไปดูว่ามีแนวคิดอย่างไร ก้สอดคล้องกันว่าแนวคิดของเราไม่อยากให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมือง และบัญญัติไว้ในมาตรา 158 และจะมีผลตามการเลือกนายกฯ ในมาตรา 159 จึงผูกโยงกัน” นายชาติชายกล่าว

        เมื่อถามว่าหากตีความแบบนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ได้ถึง 12 ปี นายชาติชาย กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะขณะนั้นไม่ทราบว่าพล.อ.ประยุทธ์จะมาต่อหรือไม่ กรธ.ทำหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนการวินิจฉัยเรื่องนี้ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ.