เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ใหม่ “เสี่ยตุ้ม” 197 ล้าน “ภาคิน” 3 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ใหม่ “เสี่ยตุ้ม” 197 ล้าน “ภาคิน” 3 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ใหม่ “เสี่ยตุ้ม นราพัฒน์ แก้วทอง” ปชป. 197 ล้านบาท ขับ BMW ปล่อยเงินให้กู้ยืม 149 ล้านบาท “ภาคิน สมมิตรธนกุล” พปชร. แค่ 3 ล้าน อีกราย “วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ” พ้นเก้าอี้ ส.ว. 179 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย รายชื่อน่าสนใจ กรณี ส.ส.เข้ารับตำแหน่ง 2 ราย ได้แก่ นายนราพัฒน์ แก้วทอง หรือ “เสี่ยตุ้ม” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายภาคิน สมมิตรธนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

  • นายนราพัฒน์ แก้วทอง

มีทรัพย์สิน 191,326,073 บาท ได้แก่ เงินสด 30,000 บาท เงินฝาก 588,723 บาท เงินลงทุน 5 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่ น.ส.พัชราภรณ์ (มิได้ระบุนามสกุล วันเดือนปีให้กู้ยืม) 149,499,000 บาท ที่ดิน 25,142,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,466,453 บาท ยานพาหนะ 2 คัน (ฟอร์ดและ BMW) 2,880,496 บาท สิทธิและสัมปทาน 107,900 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3,111,000 บาท มีหนี้สิน 4,360,781 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6 แสนบาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 157,900 บาท

ส่วนนางอุมาพร แก้วทอง คู่สมรส มีทรัพย์สิน 5,812,262 บาท ได้แก่ เงินสด 10,000 บาท เงินฝาก 40,717 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 765,650 บาท สิทธิและสัมปทาน 71,395 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,924,500 บาท มีหนี้สิน 507,779 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 286,800 บาท มีรายจ่ายรวม 121,395 บาท 

ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 120,028 บาท ได้แก่ เงินฝาก 28 บาท สิทธิและสัมปทาน 1.2 แสนบาท ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 1.3 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 197,258,364 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,868,560 บาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2562 เป็นผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเป็น ส.ส.พิจิตร หลายสมัย

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ใหม่ “เสี่ยตุ้ม” 197 ล้าน “ภาคิน” 3 ล้าน

  • นายภาคิน สมมิตรธนกุล

มีทรัพย์สิน 1,039,574 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 39,574 บาท มีหนี้สิน 2,689,637 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท ไม่ระบุรายจ่าย

ส่วนนางปกวรา สมมิตรธนกุล มีทรัพย์สิน 2,009,342 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,342 บาท เงินลงทุน 2 ล้านบาท มีหนี้สิน 2 ล้านบาท ไม่ระบุรายได้ และรายจ่าย ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 3,170 บาท

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,052,088 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,689,637 บาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2563 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.แรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น)

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ใหม่ “เสี่ยตุ้ม” 197 ล้าน “ภาคิน” 3 ล้าน

นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ยังเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ว. โดยเจ้าตัวมีทรัพย์สิน 86,059,541 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,557,530 บาท เงินลงทุน 38,382,011 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 38.1 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.2 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 9 แสนบาท มีหนี้สิน 400 บาท (เงินเบิกเกินบัญชี)

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,475,307 บาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้จากค่าเช่า 4 แสนบาท การรับให้จากครอบครัว 4 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 2,760,000 บาท

ส่วน น.ส.ฤดีมน ศรีสุพรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 92,969,758 บาท ได้แก่ เงินฝาก 12,057,602 บาท เงินลงทุน 4,839,577 บาท ที่ดิน 28,248,750 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 42,023,828 บาท ยานพาหนะ 8 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 5 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,011,582 บาท ในจำนวนนี้เป็นการรับให้จากครอบครัว 6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 4 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 179,209,300 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 400 บาท

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2557-2562 นายวิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รมช.คลัง สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 (รัฐบาล คสช.)

เปิดทรัพย์สิน 2 ส.ส.ใหม่ “เสี่ยตุ้ม” 197 ล้าน “ภาคิน” 3 ล้าน