ปิดฉาก สูตรหาร 500 "รัฐสภา" ประชุมล่ม เหตุตอนลงมติองค์ประชุมไม่ครบ

ปิดฉาก สูตรหาร 500  "รัฐสภา" ประชุมล่ม เหตุตอนลงมติองค์ประชุมไม่ครบ

รัฐสภา ประชุมล่มอีกครั้งก่อนการลงมติ ตัดสินมาตรา 24/1 ทั้งที่ก่อนหน้าผลตรวจสอบองค์ประชุม มากันแน่นห้องประชุม 408 คน "พรเพชร" ไม่ทนแรงกดดัน สั่งปิดประชุม

         เมื่อเวลา 16.15 น. การประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสอง ต่อเนื่องในมาตรา 24/1   ได้ยุติลง หลังจากที่มีผู้มาแสดงตนเพื่อลงมติไม่ครบตามจำนวน 364 คน หรือกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่มี 272 คน

 

 

         ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ หลังจากที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยร้องขอให้รัฐสภา ขานชื่อเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม เนื่องจากสงสัยว่ามีการกดบัตรแทนกัน ซึ่งใช้เวลาขานชื่อ และตรวจสอบความถูกต้อง นานกว่า 2 ชั่วโมง ผลการแสดงตนปรากฏว่ามีผู้มาขานชื่อทั้งสิ้น 403 คน ครบองค์ประชุม

 

 

          จากนั้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้สมาชิกลงมติ แต่ใช้เวลารอองค์ประชุมเกือบ 15 นาที ทำให้นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทยขอให้ประกาศผล พร้อมกดดันว่าหากไม่ครบขอให้ปิดการประชุม ทำให้นายพรเพชร ตัดสินใจประกาศว่า “ผลการลงคะแนน ไม่ครบนะครับ ดังนั้นผมขอปิดประชุม"

       ทั้งนี้นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ฐานะ กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ โดยยอมรับว่าหากการประชุมรัฐสภา วันที่ 10 สิงหาคม ไม่สามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จในวาระสาม จะทำให้ไม่มีเวลาที่รัฐสภาจะนัดประชุมได้อีก และกรอบเวลา 180 วันนั้น มีข้อถกเถียงว่าจะนับวันสุดท้ายวันที่ 15 สิงหาคม หรือไม่ โดยส่วนตัวมองว่าจะครบกรอบเวลาดังกล่าว ที่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 14 สิงหาคม ดังนั้นหากมีข้อเรียกร้องให้นัดประชุมวันที่ 15 สิงหาคม จะถือว่าเกินเวลา อีกทั้งในวันดังกล่าววุฒิสภามีการประชุม

 

           ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กมธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า  “สภาล่ม ขาด 22 คน”

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์