"สุทิน"รับใช้ร่างครม.ลุยเลือกตั้ง-หากกฎหมายลูกเสร็จไม่ทันกรอบเวลา

"สุทิน"รับใช้ร่างครม.ลุยเลือกตั้ง-หากกฎหมายลูกเสร็จไม่ทันกรอบเวลา

"สุทิน"รับใช้ร่างครม.ลุยเลือกตั้ง-หากกฎหมายลูกเสร็จไม่ทันกรอบเวลา บอกเสียหายน้อยสุด วอนกกต.หากเห็นปัญหาขอให้ปรับแก้

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 10 สิงหาคมว่า พรรคเพื่อไทยยืนยันจะดำเนินการตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีน่าน ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการเข้าประชุมรัฐสภา อย่างไรก็ตาม หากการประชุมร่วมรัฐสภาไม่เดินหน้าและทำให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... พิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด 180 วัน คือ ภายใน 15 สิงหาคมนี้ 

โดยตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมยอมรับ เพราะสามารถทำดีที่สุดเท่านี้และถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของครม. เสียหายน้อยกว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 500 คน   
 

เมื่อถามว่า เมื่อถึงชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มองว่า กกต.สามารถให้ความเห็นและปรับแก้เนื้อหาให้สมบูรณ์ที่สุดได้หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า เป็นดุลยพินิจของ กกต.ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติที่จะพิจารณาว่าทำงานอย่างไรให้ไม่มีปัญหาในอนาคต หากประเด็นใดที่มองว่าในอนาคตจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ ไม่ควรปล่อย หากมีช่องทางที่ปรับปรุงได้ กกต.ควรทำ 
 

เมื่อถามถึงประเด็นการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ นายสุทิน กล่าวว่า หากใครติดใจต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีขั้นตอนที่ดำเนินการได้ แต่หากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แพ้ฟาล์วและแพ้เทคนิค พรรคเพื่อไทยจะไม่ยื่น เพราะสูตรคำนวณนั้น ไม่ใช่จำนวน 500 คน ซึ่งมีปัญหา อีกทั้งหากไม่ยื่นจะทำให้กระบวนการประกาศใช้กฎหมายจะสั้นลง

เมื่อถามถึงกรณีที่อาจมีผู้ร้องเรื่องจริยธรรม ส.ส.ที่ไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม นายสุทิน กล่าวว่า ตนไม่กังวล แต่ต้องอธิบายกับสังคมเพื่อแสดงความสุจริตใจ เหตุผลที่ไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม ไม่ใช่ขาดความรับผิดชอบ แต่เพื่อยับยั้งกฎหมาย