นายกฯ หนุนจุดชมวิว Sky Walk ฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ กาญจนบุรี

นายกฯ หนุนจุดชมวิว Sky Walk ฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ กาญจนบุรี

นายกฯ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจุดชมวิว Sky Walk ฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า วันนี้ (4 ส.ค. 65) เวลา 13.00 น. ณ Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือนแพ และปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำบริเวณแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย อาทิ การดำเนินการด้านกฎหมาย การลดมลภาวะทางเสียง การก่อสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับแพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเรือชาวแพที่ได้รับความเดือดร้อน

รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือโดยจัดสร้างจุดชมวิว Sky Walk บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ในตัวเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพแม่น้ำสองสี ที่ไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ เป็นแม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่บ้านลิ้นช้าง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตลอดจนการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ โดยจัดทำเป็น Walking Street เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะ สถานที่พักผ่อนที่มีความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีว่า เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคูน

ซึ่งมีความก้าวหน้าโดยลำดับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมกล่าวทักทายกับประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีว่า รู้สึกดีใจที่ทุกคนร่วมกันดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกันดำเนินการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว ณ Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน เพื่อแก้ปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาทุกมิติและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง การกำจัดผักตบชวา ไม่ให้กีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก การดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอเพื่อพร้อมต้อนรับผู้เดินทางมาเยี่ยมเยียน

รวมถึงเน้นย้ำการนำศักยภาพด้าน soft power อัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่น การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า บริการต่าง ๆ นำมาพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
 
นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการถนนสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ซึ่งคาดว่าประมาณปลายปี 2565 และปี 2566 น่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยตามกำหนด ซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางได้มากขึ้น รวมถึงการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ยืนยันว่าอะไรที่ทำให้ได้ก่อนรัฐบาลก็เร่งดำเนินการให้โดยให้อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่มีอยู่รวมถึงเรื่องของไฟฟ้า โดยรัฐบาลจะดำเนินการขับเคลื่อนทุกจังหวัดให้มีการเจริญเติบโตทุกพื้นที่ ซึ่งตลอดปี 8 ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตโดยได้รับความฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ปัญหาโควิด-19 ว่า รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งเรื่องสุขภาพควบคู่กับการทำให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศ โดยขณะนี้พบว่าสถิติการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าสิ้นปีนี้จะถึง 5 ล้านคน ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเน้นทำให้ทุกจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนแบบพุ่งเป้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของเงินต้นและดอกเบี้ยต่าง ๆ และในระยะต่อไปก็จะหาแนวทางให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีเสนอมา เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
ทั้งนี้ นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอบคุณรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดกาญจนบุรีและมีการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว ณ Sky Walk ริมฝั่งแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกาญจบุรีและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ทำงานบริหารประเทศเพื่อประชาชนต่อไป
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมการจัดระเบียบแพและทัศนียภาพแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยบน Sky Walk พร้อมพบปะทักทายประชาชนก่อนเดินทางกลับ ทั้งนี้ประชาชนจำนวนมากขอบคุณนายกฯ ที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ มากมาย