"โฆษกรัฐบาล" เผย "นายกฯ" ชม "มท.1" ใช้กลไกท้องถิ่น แก้หนี้ครัวเรือน

"โฆษกรัฐบาล" เผย "นายกฯ" ชม "มท.1" ใช้กลไกท้องถิ่น แก้หนี้ครัวเรือน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชม”มท.1”เดินหน้าแก้หนี้ภาคครัวเรือน ผ่านกลไกขจัดความยากจนโดย ศจพ.อำเภอ  ให้คำปรึกษาแก้หนี้ประชาชน เผย เม.ย.-ก.ค. แก้หนี้กว่า 296ราย

         นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ใช้กลไกของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ช่วยประชาชนเข้าถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตามแนวทางคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ควบคู่การเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน  โดยล่าสุด  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รายงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน ผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ   ตั้งแต่ 8 เมษายน -  21 กรกฎาคม 2565  มูลหนี้รวม 36,270,487.56 บาท รวม 296 ราย  จำแนกเป็นหนี้สินในระบบ 55 ราย มูลหนี้ 7,851,935.56 และหนี้สินนอกระบบ 241 คน 28,418,552 บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเร่งเดินหน้าตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  ติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 

         "กระทรวงมหาดไทย ยังใช้กลไกทุกระดับในพื้นที่ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ ศจพ.อ. หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  ในการขอรับคำปรึกษาหรือช่วยเหลือการแก้หนี้ครัวเรือน  ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพี่อให้บรรลุเป้าหมายของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกระดับอย่างยั่งยืนด้วย" นายธนกร กล่าว