ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วมม็อบราษฎร

ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วมม็อบราษฎร

มติ ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต ลีธรรมชโย” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วม “ม็อบราษฎร” - ตั้ง “ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร” เป็นเลขาธิการศาลยุติธรรมคนใหม่

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ที่ศาลฎีกา สนามหลวง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 17/2565 โดยมีวาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โอนนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565

ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วมม็อบราษฎร

ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้นสี่สับเปลี่ยนตำแหน่ง (บัญชี 3) รวม 95 บัญชีรายชื่อ (ดูรายละเอียดท้ายข่าว)

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ที่ประชุม ก.ต.มีมติไม่ต่ออายุราชการนายวิชิต ลีธรรมชโย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ในฐานะผู้ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ให้เป็นเป็นผู้พิพากษาอาวุโส จากพฤติกรรมเคยเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มราษฎร

โดยก่อนหน้านี้ ก.ต.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว และได้เชิญนายวิชิตมาชี้แจงกับอนุกรรมการตุลาการ (อ.ก.ต.) จึงต้องรอติดตามต่อไปว่า กรณีของนายวิชิตผลสอบข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร และจะเสนอให้สอบสวนทางวินัยด้วยหรือไม่

ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วมม็อบราษฎร

ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วมม็อบราษฎร

ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วมม็อบราษฎร

ก.ต.ไม่ต่ออายุราชการ “วิชิต” เป็นผู้พิพากษาอาวุโส เหตุเคยร่วมม็อบราษฎร