กต. ชี้รายงานค้ามนุษย์ จัดไทยอยู่ Tier 2 สหรัฐยอมรับไทยทำงานหนัก-ต่อเนื่อง

กต. ชี้รายงานค้ามนุษย์ จัดไทยอยู่ Tier 2 สหรัฐยอมรับไทยทำงานหนัก-ต่อเนื่อง

โฆษกกระทรวงต่างประเทศ เผยรายงานค้ามนุษย์ปีนี้ สะท้อนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ยอมรับทุกหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทำงานหนักและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินคดี รวมทั้งมีแผนจัดการปัญหาในระยะยาว

นายธานีแสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ จัดอันดับรายงานการค้ามนุษย์ปีนี้ ให้ประเทศไทยดีขึ้นอยู่ที่ Tier2 ว่า เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานไทยทั้งในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์ที่ไทยได้ทำเพิ่มมากขึ้น

ผลรายงานการจัดอันดับการค้าปีนี้ ถือเป็นการยอมรับของฝ่ายสหรัฐต่อความพยายามของไทย ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ทำได้ดีขึ้น แต่ในความจริงแล้วการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการตรวจคนเข้าเมืองเป็นสิ่งที่หน่วยงานไทยและหุ้นส่วนต่างๆทางภาคประชาสังคมของไทยทำอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนอยู่ในรายงานฉบับนี้ ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคนทำงาน ซึ่งพวกเราก็จะทำเต็มที่และต่อเนื่องดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อถามว่ารายงานฉบับนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทยและสหรัฐหรือไม่ นายธานี กล่าวว่า รัฐบาลและทุกหน่วยงานของไทยได้ทำงานร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆของสหรัฐอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือและจัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

นายธานี กล่าวด้วยว่า ในช่วงหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ทางหน่วยงานไทยคิดว่า จะให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติจำนวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการค้ามนุษย์และการตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องแต่สตรีและเด็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ถ้าเราทำให้มีการจดทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง และมีการนำเข้า แรงงานอย่างถูกกฎหมายตามเอ็มโอยูที่ไทยทำกับประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ได้ในระยะยาว