"จุติ ไกรฤกษ์" ควง ผู้ว่าการเคหะฯ แจง! หลัง "จิรายุ" อภิปรายไม่ไว้วางใจพาดพิง

"จุติ ไกรฤกษ์" ควง ผู้ว่าการเคหะฯ แจง! หลัง "จิรายุ" อภิปรายไม่ไว้วางใจพาดพิง

"จุติ ไกรฤกษ์" ควง ผู้ว่าการเคหะฯ แจง! หลัง "จิรายุ" อภิปรายไม่ไว้วางใจพาดพิง พร้อมให้ความร่วมมือ ป.ป.ช. ตรวจสอบ มั่นใจโปร่งใส

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยคิษฐ ผู้ว่าการการเคนะแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าว หลังจากที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ พาดพิงถึงกรณีการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ ที่ได้ส่งเรื่องไปถึงนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สอบสวนกันเอง

 

 

นายจุติ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวได้เคยอธิบายหลายครั้งแล้ว ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะนายจุรินทร์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

นายจุติ กล่าวต่อว่า ส่วนการยื่นหลักฐานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็เป็นเรื่องที่ ป.ป.ช.กำลังดำเนินการตามขั้นตอน และได้ทราบว่ามีหนังสือเชิญการเคหะแห่งชาติไปชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารไปตามที่ ป.ป.ช.ร้องขอแล้ว และย้ำว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช.อย่างเต็มที่ เพราะมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่โปร่งใสและสุจริต

 

 

ด้าน นายทวีพงษ์ วิชัยคิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตนมารับงานในการเคหะแห่งชาติในช่วงเวลา 2 ปี มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเก่า และสร้างโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง เพื่อสร้างบ้านและจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเร็วที่สุด ซึ่งการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผลประโยชน์เก่าจึงนำมาสู่เรื่องร้องเรียน โดยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกรรมาธิการ ซึ่งตนและหน่วยงานขอยืนยันว่าพร้อมอธิบายด้วยข้อเท็จจริงบนความซื่อสัตย์สุจริตทุกประการ