"นายกฯ" สั่ง เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

"นายกฯ" สั่ง เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

"โฆษกรัฐบาล" เผย "นายกฯ" ห่วงประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก - น้ำท่วมฉับพลัน 21-25 ก.ค.นี้ สั่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด บูรณาการความช่วยเหลือให้ทันท่วงที

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ฉบับที่ 21/2565  เรื่อง “เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน” การประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจะมี ปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ ได้กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2565  

นายกฯ กล่าวว่า ขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันบริเวณสายหลักต่างๆ พร้อมกับเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำสูง กว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย บึงกาฬ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และตราด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีฝนตกสะสม และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถในการใช้งานของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ รวมทั้งให้ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอพร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิม เพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำหลากและป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ขอให้บูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วย 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์