แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" ต่อเนื่อง สำนักอุทกวิทยาที่ 3 แจ้งเตือนด่วนให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เกิด "ฝนตกหนัก" ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนด่วนให้ทุกพื้นที่พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

 

 

นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า จากการตรวจสภาพอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ พบว่าขณะนี้ (12.00 น.) ได้เกิดฝนตกอย่างหนักในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัด และกลุ่มฝนมีการเคลื่อนตัวช้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 

จึงขอแจ้งเตือนราษฎรในทุกอำเภอและทุกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำ ลำห้วย และที่ลุ่ม ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากฉับพลัน หากมีสัตว์เลี้ยงให้รีบย้ายไว้ที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึงด้วย

 

 

อย่างไรก็ตาม จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า จะมีฝนตกหนัก และพบว่าได้มีฝนตกหนักจริงต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา แต่วันนี้ฝนได้ตกหนักมากกว่าทุกวัน ประกอบกับดินในพื้นที่อุ้มน้ำฝนไว้อย่างเต็มที่ เมื่อเกิดฝนตกลงมาเพิ่มจะยิ่งทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เร็วขึ้น

 

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

 

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

 

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

 

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

 

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

 

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

 

แม่ฮ่องสอน "ฝนตกหนัก" แจ้งเตือนด่วนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก - ดินโคลนถล่ม

 

โดย ทศพล บุญพัฒน์ จ.แม่ฮ่องสอน