"ปชป." แตกกอ หนุนสูตรหาร 500 จ่อเสนอที่ประชุมพรรคให้เป็นมติ

"ปชป." แตกกอ หนุนสูตรหาร 500 จ่อเสนอที่ประชุมพรรคให้เป็นมติ

“อัครเดช” เผยมีส.ส.กลุ่มใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 เตรียมชงที่ประชุมพรรคให้มีมติ ชี้ เพื่อรักษาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ส.ส.พึงมี

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.. รัฐสภา  เปิดเผยถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 5 กรกฎาคม ว่า ตนฐานะกมธ.เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นต่อ สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อให้ใช้จำนวน 500 คนหาร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ต้องการให้มี ส.ส.พึงมี และในมาตรา 93 และมาตรา 94 ยังคงกำหนดบทบัญญัติว่าาด้วยส.ส.พึงมี ทั้งนี้ได้พูดคุยและอธิบายเหตุผลกับ ส.ส.ของพรรคแล้ว พบว่ามี ส.ส.ของพรรคบางส่วนเห็นไปในทิศทางเดียวกันและ ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์พิจารณาให้ลงมติให้ใช้วิธีหารด้วยจำนวน 500 คน ซึ่งตนในฐานะที่เป็น ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมาธิการฯ ก็จะเสนอในที่ประชุมพรรคให้พิจารณาลงมติให้ใช้วิธีหารด้วยจำนวน 500 คน

 

 

       "การที่จะแก้ไขกฎหมายที่ล้มล้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้วิธีหารด้วยจำนวน 500 คนนั้น ถือว่าเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนต้องการให้พรรคการเมืองมีจำนวน ส.ส.ในสภา  ซึ่งจะเป็นการสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าระบบคู่ขนาดที่จะนำมาคำนวณแยกกัน" นายอัครเดช กล่าว