สภาฯ แจงน้ำรั่ว ถล่มงาน90ปีรัฐสภา ยันแค่ฝนสาด-ตรวจรับงานยึดคคุ้มค่าสูงสุด

สภาฯ แจงน้ำรั่ว ถล่มงาน90ปีรัฐสภา ยันแค่ฝนสาด-ตรวจรับงานยึดคคุ้มค่าสูงสุด

สภาฯ แจงดราม่าน้ำรั่ว ถล่มนิทรรศการ "90ปีรัฐสภา" ยันผลกระทบพายุชบา แค่ฝนสาด ส่วนภาพน้ำรั่วเป็นภาพสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปัจจุบันแก้ไขแล้ว พร้อมยืนยันยันตรวจรับงานยึดระเบียบ-ความคุ้มค่าสูงสุด

หลังเกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์กรณีน้ำรั่วอาคารรัฐสภาโดยเฉพาะสถานที่จัดงาน "90 ปี รัฐสภา การเดินทางและความหวัง"  

ล่าสุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่ามีฝนสาดเข้าอาคารรัฐสภาจนเกิดความเสียหายต่อตัวอาคารนั้น เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65 มีพายุโซนร้อน "ชบา" (ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 1 ก.ค. 65) ส่งผลให้มีพายุฝนสาดเข้ามาในอาคาร บริเวณรอบโถงอาคารกลาง ชั้น 1

พื้นที่โดยรอบสระมรกต ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน "90 ปี รัฐสภา การเดินทางและความหวัง" ระหว่างวันที่
27 มิ.ย. - 8 ก.ค. 65

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดบูธนิทรรศการโดยรอบพื้นที่ โดยบูธดังกล่าว เป็นบูธชั่วคราวสร้างจากไม้อัดชนิดกันน้ำ พ่นสีอะคริลิคโดยวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่สามารถถอดเก็บและสามารถนำมาประกอบใช้ได้อีก เพื่อให้งบประมาณที่ใช้ในการจัดนิทรรศการมีความคุ้มค่าและสมประโยชน์สูงสุด

ประกอบกับพื้นที่จัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นพื้นที่เปิดโล่งตามแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร จากผลกระทบของลมและฝน ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65 ส่งให้มีบูธบางส่วนล้มลง และเกิดความเสียหาย สำหรับพื้นไม้ที่จัดนิทรรศการได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำที่สาดเข้ามาโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างไรก็ตามสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เร่งเข้ามาจัดการพื้นที่และประกอบบูธที่ล้มลง เสียหายให้กลับมาในสภาพเดิมเพื่อให้การจัดแสดงนิทรรศการบูธต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพที่มีบางสื่อนำมาเสนอว่ามีน้ำรั่วมาจากเพดานนั้น เป็นภาพเหตุการณ์เดิมที่มีการรั่วของท่อน้ำบริเวณฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งปัจจุบันได้มีแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอยืนยันว่าในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จะเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

สภาฯ แจงน้ำรั่ว ถล่มงาน90ปีรัฐสภา ยันแค่ฝนสาด-ตรวจรับงานยึดคคุ้มค่าสูงสุด