กทม.เซ็นเอ็มโอยู "ศาลยุติธรรม" ช่วยผู้กระทำผิดที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

กทม.เซ็นเอ็มโอยู "ศาลยุติธรรม" ช่วยผู้กระทำผิดที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

"ชัชชาติ" เซ็นเอ็มโอยู "ศาลยุติธรรม" ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ เล็งแต่งตั้งกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวแทนวางหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิ.ย. ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เขตจตุจักร นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) พร้อมด้วย นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม" ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ กทม. ตามวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาจากเดิมที่ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินมาวางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกัน เป็นการใช้ข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการในการปล่อยชั่วคราว รวมทั้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวแทนโดยศาลเพื่อลดการใช้หลักทรัพย์ในการปล่อยชั่วคราว และลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น

กทม.เซ็นเอ็มโอยู "ศาลยุติธรรม" ช่วยผู้กระทำผิดที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

นายชัชชาติ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรมที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา กทม.มีนโยบายที่ยืนยันในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี รวมทั้งเป็นนโยบายลดความเลื่อมล้ำด้วยเนื่องจากหลายคนอาจจะไม่มีหลักทรัพย์ในการจ่ายค่าประกันตัว โครงการนี้จะแต่งตั้งผู้ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ซึ่ง กทม.มีชุมชนถึง 2,000 ชุมชน และมีคณะกรรมการ ประธานชุมชนที่มีความรู้จัก ความผูกพันกับคนในชุมชนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลสอดส่องพฤติกรรมได้ 

"เราจะสามารถลดความเลื่อมล้ำ และกระจายอำนาจให้กับชุมชนในการช่วยดูแลกันเอง และประธานชุมชนก็จะให้ความมั่นใจกับศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยหลังจากนี้เราจะส่งรายชื่อประธานหรือกรรมการชุมชนที่พร้อมจะเป็นผู้กำกับดูแลกับทางศาลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป"นายชัชชาติ ระบุ

กทม.เซ็นเอ็มโอยู "ศาลยุติธรรม" ช่วยผู้กระทำผิดที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

ด้านนายจีระพัฒน์ กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับความร่วมมือจาก กทม. ในการทำความตกลงร่วมมือกันในการดูแลประชาชน เพื่อให้ศาลยุติธรรมใช้ดุลพินิจในการสั่งประกันตัวผู้ต้องหาชั่วคราวประชาชนชาวกรุงเทพฯ อย่างละเอียดรอบคอบชัดเจน โดยจะสามารถสั่งปล่อยชั่วคราวได้มากขึ้น และจะลดวงเงินหรือลดหลักประกันพี่น้องผู้ต้องหาหรือจำเลย นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือในการส่งกรรมการชุมชนมากำกับดูแลผู้ต้องหาภายหลังจากที่ศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะช่วยกันสอดส่องดูแลรับรายงานตัว และให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยชั่วคราวไป เพื่อให้สังคมปลอดภัยให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกัน สังคมกรุงเทพ๖ ก็จะกลับมาปลอดภัยมากขึ้น ประชาชนชาวกทม.จะได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียม ในการเข้าถึงการขอปล่อยชั่วคราวจากศาลได้มากขึ้น 

กทม.เซ็นเอ็มโอยู "ศาลยุติธรรม" ช่วยผู้กระทำผิดที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ