"เสรี" หนุนมี "ส.ส.ร." ทำรธน.ใหม่ หลังส.ว.ปัจจุบันพ้นวาระ

"เสรี" หนุนมี "ส.ส.ร." ทำรธน.ใหม่ หลังส.ว.ปัจจุบันพ้นวาระ

ส.ว. เสนอแผนปฏิรูปประเทศแก้ขัดแย้ง ต้องรื้อรัฐธรรมนูญ - จัดทำใหม่ โดย ส.ส.ร. ให้ทุกฝ่ายมีส่วนรวม ย้ำเวลาที่เหมาะสมคือ หลังส.ว.ปัจจุบันพ้นวาระ

        ในการประชุมวุฒิสภา วาระพิจารณาผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 4 ฉบับ

 

        ทั้งนี้นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ฐานะประธานกมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวถึงแผนการปฏิรูปด้านการเมือง โดยเสนอว่า เมื่อพ้นจากวาระของส.ว. ชุดปัจจุบัน ให้ทบทวนและพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม หรือ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เหตุผลที่ต้องรอเวลาให้ครบ 5 ปี หรือพ้นสมัยของส.ว.ปัจจุบัน เพราะสถานการณ์พอสมควรแก่เหตุ แต่หากยังไม่ครบ 5 ปี ตนมองว่าส.ว.ต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง สถานการณ์วิกฤตในประเทศ

        "ช่วงเวลา 5 ปี รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ทำหน้าที่สำคัญหลายเรื่อง ทั้งตั้งรัฐบาล แต่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีนั้น ต้องมีคนไม่พอใจ และนี่คือความขัดแย้ง ทั้งนี้ในทางการเมืองไม่ควรไปกังวลว่าใครจะติฉินนินทาว่ากล่าวให้ร้ายอย่างไร แต่มันเป็นหน้าที่ของ ส.ว.ชุดนี้ และในคณะกรรมาธิการของตนก็พยายามติดตามเรื่องนี้ และก็พยายามมองว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะมีการทบทวนดูรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น” นายเสรี กล่าว

                นายเสรี กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการปฏิรูปโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ถึงเวลาที่จะต้องหันหน้ามาคุยกันทุกฝ่าย ว่าในสภาพปัญหาของประเทศในปัจจุบันที่เกิดความแตกแยก ไม่ปรองดองสามัคคีที่เกิดจากปัญหาทางการเมืองเป็นหลัก เพราะนักการเมืองพยายามแบ่งฝ่ายประชาชน แล้วให้ประชาชนเผชิญหน้าต่อสู้กันเองขณะเดียวกันยอมรับในกติกาสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นความไม่ต้องการให้มีแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจกลาเป็นปัญหาการเมืองได้.