รัฐสภา ประคององค์ประชุม จนจบวัน "ชวน" ขอบคุณ "ส.ส.-ส.ว." ไม่ขี้เกียจ

รัฐสภา ประคององค์ประชุม จนจบวัน "ชวน" ขอบคุณ "ส.ส.-ส.ว." ไม่ขี้เกียจ

ประชุมรัฐสภา เร่ง ผ่านร่างพ.ร.บ.ตำรวจ ครั้งที่5 คงเหลืออีก 54 มาตรา "ชวน"ขอบคุณสมาชิกร่วมทำหน้าที่ - ตำรวจ ไม่ตำหนิว่าขี้เกียจ พบตลอดทั้งวัน องค์ประชุมผ่านแบบเฉียดฉิว

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ที่เริ่มพิจารณาตั้งแต่มาตรา 77 จนถึงมาตรา 118 โดยในวันนี้สามารถพิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 41 มาตรา คงเหลือ 54 มาตรา จากทั้งฉบับที่มี 172 มาตรา และจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาวาระ 2- 3 จะเสร็จสิ้น


           ทั้งนี้ตลอดการประชุมที่เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. หรือ กว่า 6 ชั่วโมง พบว่าปัญหาสำคัญของที่ประชุม คือ จำนวนองค์ประชุมที่เกินกึ่งหนึ่ง คือ 363 เสียง มาไม่ถึง 10 เสียงเท่านั้น และในช่วงท้ายของการพิจารณา าพบว่ามีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมและลงมติ เกินองค์ประชุมมาเพียง 1-2 เสียงเท่านั้น

 

        ทั้งนี้ ก่อนปิดประชุม นายชวน  กล่าาวทิ้งท้ายว่า ตนขอขอบคุณสมาชิกทุกคน เพราะว่าตำรวจจะได้ไม่ว่าว่าเราถ่วง หรือตำหนิว่าขี้เกียจ เพราะทุกคนตั้งใจ ในส่วนของผู้อภิปรายก็ถือว่าเป็นสิทธิ และถือว่ารักษาระบอบของเราไว้อย่างดี.