นายกฯ ปลื้ม “สวนเบญจกิติ” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง

นายกฯ ปลื้ม “สวนเบญจกิติ” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม “สวนเบญจกิติ” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง ปรับโฉมกรุงเทพฯ เป็นเมือง Amazing Natural Park

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ "สวนเบญจกิติ" เป็นอีกสถานที่สำคัญให้ประชาชนเยี่ยมชม และทำกิจกรรมหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสร้างสีสันให้แก่พี่น้องประชาชน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับกองทัพเข้ามาพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบเป็น "สวนเบญจกิติ" ตั้งใจให้เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยออกแบบภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าในใจคน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการสร้างความผูกพัน และปลูกฝังจิตสำนึก รักในคุณค่าของป่า และน้ำ

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศน์ที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิต และปลูกฝังการมีส่วนร่วม และสำนึกหวงแหนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ล่าสุด กองทัพบก ได้จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” เติมพลังกายพลังใจคืนความสุขให้กับชาวกรุงเทพฯ โดยกองทัพบกจัดวงดนตรี 5 วง สลับหมุนเวียนไปบรรเลงขับกล่อมสร้างความสุขให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน ตลอดเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม นี้ ในช่วงเย็นของวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 17.00-19.00 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใน "สวนเบญจกิติ" ประกอบด้วยพื้นที่ และกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงได้ อาทิ เส้นทางออกกำลังกาย ซึ่งแบ่งเป็นเส้นทางเดินลัดเลาะชมธรรมชาติ 5.8 กิโลเมตร เส้นทางวิ่ง 2.8 กิโลเมตร และเส้นทางจักรยาน 3.4 กิโลเมตร

นอกจากนี้ เด็ก และเยาวชนยังจะได้ศึกษาระบบนิเวศน์ และธรรมชาติ โดยมีแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ลานกิจกรรมและอัฒจันทร์ที่รองรับผู้ใช้งานกว่า 15,000 คน รวมทั้งยังมีทางเดิน Skywalk ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เชื่อมต่อไปถึงสวนลุมพินี และแผนเชื่อมโยงในอนาคตคือ จะเชื่อมต่อไปยังสวนสาธารณะใกล้เคียง ถือเป็นโอกาสปรับโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง Amazing Natural Park ด้วย

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ และผลักดันโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่แก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด โดยสวนเบญจกิติ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใจในเมือง ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้สัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติ และประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์วิถี New Normal และยังเป็นสัญลักษณ์เชื่อมความผูกพันระหว่างปวงชนชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็น 1 ในแลนด์มาร์คสำคัญของไทยที่ดึงดูด เชื่อมโยง และตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต” นายธนกร กล่าว

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์