ปรับเกณฑ์วัดค่าฝุ่น PM2.5 ใหม่ เข้มงวดขึ้น บังคับใช้ 1 มิ.ย. 66

ปรับเกณฑ์วัดค่าฝุ่น PM2.5 ใหม่ เข้มงวดขึ้น บังคับใช้ 1 มิ.ย. 66

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปรับค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 จากไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. เป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. บังคับใช้ 1 มิ.ย. 66

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เนื่องจากมีการใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มานานกว่า 10 ปี จึงควรปรับปรุงให้มีความเข้มงวดและเหมาะสม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติกำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ใหม่
 

จากเดิม ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ปรับเปลี่ยนเป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และค่าเฉลี่ยรายปี จากเดิม 25 มคก./ลบ.ม. เป็น 15 มคก./ลบ.ม. โดยจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนนี้

ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้เทียบเท่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มอาเซียนลำดับต้น ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงไต้หวัน

ทั้งนี้ ปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ให้เข้มงวดขึ้น เป็นการดำเนินงานตามมติ ครม. ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป