"คำนูณ" แนะ "อนุทิน" รีบอุดหลุมดำ "กัญชาเสรี" ออกประกาศควบคุมการใช้

"คำนูณ" แนะ "อนุทิน" รีบอุดหลุมดำ "กัญชาเสรี" ออกประกาศควบคุมการใช้

"คำนูณ" ชี้ต้องรีบปิดหลุมดำกัญชาเสรี ชี้มีผลเสียหาย หากไม่คุมการใช้ แนะ "อนุทิน" ใช้หน้าที่และอำนาจตาม กม.แพทย์แผนไทย คุมการใช้กัญชา ฐานะสมุนไพรควบคุม

         นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ให้ความเห็นต่อกรณีการปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5 และมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดควบคุมทำให้กระแสสังคมกังวลถึงผลกระทบต่อการใช้กัญชา โดยเฉพาะช่วงที่รอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ... ซึ่งอยู่ระหว่างที่กรรมาธิการฯของสภาฯ พิจารณา โดยเสนอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ใช้หน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  ในมาตรา 44 และมาตรา 45 ให้กัญชาเป็นสมุนไพรในการควบคุม จากนั้น  ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดกฎเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริโภคและใช้ประโยชน์กัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม

 

          "เมื่อกัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5  ทำไมจะเป็นสมุนไพรควบคุมไม่ได้ ประเด็นดังกล่าวเคยมีผู้เสนอให้ทำมาตั้งแต่ปี 2560  แต่บริบทในช่วงดังกล่าวไม่ตกผลึก และยังไม่มีการปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด แม้ข้อความในมาตรา 44 และมาตรา 45 จะขึ้นต้นว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร และ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรควบคุมก็ตาม แต่เชื่อว่าสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยของสังคมได้" นายคำนูณ ระบุ

 

            "ในขณะที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การใช้กัญชา ซึ่งควรจะต้องตราออกมาเพื่อสอดรับกัน ยังไม่มี ยังไม่เสร็จ เพราะร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง พ.ศ. …. เพิ่งผ่านการพิจารณาวาระ 1 ชั้นรับหลักการในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการในรัฐสภา เพราะเป็นร่างกฎหมายปกติที่ต้องผ่าน 2 สภา ช่วงระยะเวลานี้จึงเป็นสุญญากาศ  เป็นหลุมดำ แห่งกัญชาเสรี ดังนั้นควรปิดช่อง" นายคำนูณ ระบุ

 

"คำนูณ" แนะ "อนุทิน" รีบอุดหลุมดำ "กัญชาเสรี" ออกประกาศควบคุมการใช้

        นายคำนูณ ระบุด้วยว่า หลังวันที่ 9 มิถุนายน กัญชาไม่เป็นยาเสพติด และไม่มีกฎเกณฑ์ตามกฎหมายควบคุม แม้กัญชามีคุณอนันต์ในด้านการแพทย์ แต่ยังมีโทษมหันต์ด้วยหากบริโภคโดยไร้กฎเกณฑ์ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของสังคมไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ห่วงใยผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมที่จะตามมา ดังนั้นหากรอกฎหมายเฉพาะซึ่งรอเวลาอีกหลายเดือน อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ตนจะไม่เสนอให้ตราพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)