“ราเมศ” ย้ำ 7 ช่องทางประชาชนร้องทุกข์ตรงถึง “ชวน” ส่งต่อฝ่ายบริหารแก้ปัญหา

“ราเมศ” ย้ำ 7 ช่องทางประชาชนร้องทุกข์ตรงถึง “ชวน” ส่งต่อฝ่ายบริหารแก้ปัญหา

“ราเมศ” ย้ำ 7 ช่องทางประชาชนร้องทุกข์ตรงถึง “ชวน หลีกภัย” ก่อนส่งต่อฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข เผยสภาเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหา-ช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวถึงกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนของประธานรัฐสภา ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ว่า การร้องทุกข์ปัญหาต่างๆ ต่อประธานรัฐสภาของพี่น้องประชาชน ยังคงดำเนินการอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการร้องทุกข์ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของนายชวน ที่ได้กล่าวไว้นับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง คือต้องการให้รัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติเป็นศูนย์กลางในการรับฟังปัญหาประชาชน ที่ได้มาเสนอต่อสภา เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหาร 

นายราเมศ กล่าวอีกว่า ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่แค่ออกกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ส่งต่อ ประสาน ติดตาม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชน เช่น การประสานส่งต่อไปยังรัฐบาล กระทรวงต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา หากเรื่องใดที่ต้องมีการพิจารณาศึกษาสอบสวนโดยกลไกของสภาก็จะส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยหาทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของสภาฯต้องใส่ใจทุ่มเทดูแลทุกปัญหาของพี่น้องประชาชน  และที่ผ่านมาหากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องลงพื้นที่ก็จะส่งคณะทำงานลงไปดูแลถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน

นายราเมศ กล่าวว่า ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ อาทิ

  1. การส่งจดหมายเรื่องราวร้องทุกข์ถึง ประธานรัฐสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร มาที่ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ให้เขียนหน้าซองว่า หนังสือร้องทุกข์
  2. โทรศัพท์มาที่หมายเลข กลุ่มประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ โทร. 0-2242-5900 ต่อ 5040, 5041
  3. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/help
  4. ทางอีเมล [email protected]
  5. ทางเฟสบุ๊ค แฟนเพจ ชื่อว่า “ร้องทุกข์ ถึง ประธานรัฐสภา
  6. ทาง LINE Official Account ชื่อว่า “ร้องทุกข์ – ปธ รัฐสภา” 
  7. ทาง ทวิตเตอร์ ชื่อว่า “ร้องทุกข์ ถึง ประธานรัฐสภา” @chuanforpeople

โดยทุกเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์จะถึงมือประธานรัฐสภาทุกเรื่อง 

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน 1,742 เรื่อง ยื่นด้วยตนเอง 565 เรื่อง ทางโทรศัพท์ 38 เรื่อง ทางไปรษณีย์ 1064 เรื่อง ทางเว็บไซต์ 111 เรื่อง ทางอีเมล์ 99 เรื่อง และช่องทางอื่นๆ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรนำส่งแทนประชาชน 235 เรื่อง กรุงเทพมหานครมีผู้ร้องทุกข์มากที่สุด ประชาชนที่ต้องการร้องทุกข์อยากจะย้ำว่าสามารถเลือกช่องทางดังที่กล่าวมาได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะทุกเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนที่ร้องมาทุกช่องทางถึงมือนายชวน หลีกภัย ประธานสภาทุกเรื่อง