“ราเมศ” เผย ปชป.เตรียมพร้อมพิจารณากม.ลูกมั่นใจรมต.พรรคแจงซักฟอกฉลุย

“ราเมศ” เผย ปชป.เตรียมพร้อมพิจารณากม.ลูกมั่นใจรมต.พรรคแจงซักฟอกฉลุย

“ราเมศ” เผย ปชป. เตรียมพร้อม พิจารณากฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง มั่นใจอภิปรายไม่ไว้วางใจ รมต.พรรคแจงฉลุย

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง รวมถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหลักการในเรื่องการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถือว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านตามระบบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีทั้ง 7 คน ในแต่ละกระทรวงไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้น มั่นใจในการทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีทุกคน

นายราเมศ กล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของพรรค ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลการอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ อีกร่างคือ ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งอยู่ในวาระที่สองมีหลายประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรต้องอภิปรายในแต่ละมาตรา และเชื่อว่ากฎหมายทั้งสองฉบับจะเสร็จทันภายในกรอบเวลาอย่างแน่นอน เพราะเป็นร่างที่มีความสำคัญมีความจำเป็นต้องเตรียมการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง และในส่วนของพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ได้กำชับให้ ส.ส.ของพรรคให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่