"สภา" ถก ร่างกม.กัญชา กัญชง "ฝ่ายค้าน" ชี้เอื้อนายทุน-ขัดสนธิสัญญายูเอ็น

"สภา" ถก ร่างกม.กัญชา กัญชง "ฝ่ายค้าน" ชี้เอื้อนายทุน-ขัดสนธิสัญญายูเอ็น

สภาฯ ถก ร่างกม.กัญชา 2 ฉบับแล้ว "ฝ่ายค้าน" ตั้งข้อสังเกตเนื้อหาไม่รอบคอบ ส่อเอื้อนายทุน ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ ส่อขัดสนธิสัญญายูเอ็น จี้แก้ไขให้รอบคอบ

          ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณา  ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.... ที่เสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคณะ เสนอ และร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ... เสนอโดยนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ และคณะเสนอ

"สภา" ถก ร่างกม.กัญชา กัญชง "ฝ่ายค้าน" ชี้เอื้อนายทุน-ขัดสนธิสัญญายูเอ็น

          ทั้งนี้สำหรับสาระของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน คือ สนับสนุนให้นำกัญชาและกัญชงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และใช้ตามวิถีชุมชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตปลูก  ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายหรือมีไว้ในครอบครอง รวมถึงควบคุมการขาย โฆษณา  รวมถึงการควบคุมและบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น หากนำเข้า ส่งออก ขาย โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน 3แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันกำหนดห้ามขายกัญชา กัญชงแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ยกเว้นได้รับอนุญาตจากแพทย์ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 30,000บาท ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลระบุไว้ว่า ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ร่างกฎหมายใช้บังคับ การนำเข้ากัญชา กัญชง ทำได้เฉพาะ

1.กรณีศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  

2.เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์ราชการ


 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการอภิปรายของส.ส. นั้นส่วนใหญ่สนับสนุนให้ตราเป็นกฎหมาย แต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายดังกล่าวส่อเอื้อให้นายทุน มากกว่าช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการกำหนดบทนิยาม คำว่าผลิตให้หมายรวมถึงการปลูก ซึ่งตามร่างกฎหมายต้องขอใบอนุญาตซึ่งมีขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ที่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตได้ และหากฝ่าฝืนจะเป็นผู้มีความผิดทันที 

 

โดยนายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปวงชนไทย อภิปรายว่า ขั้นตอนการขออนุญาต ที่ใช้เงิน มีเส้นสาย หากใครมีเงินมีเส้นสายจะทำได้มากและได้รวดเร็ว ทั้งนี้มีกลุ่มทุนใหญ่เตรียมการปลูกไว้หลายหมื่นไร่ ที่เมื่อกฎหมายตราใช้จะสามารถส่งขายได้ทันที ขณะที่ประชาชน เกษตรกรจะปลูกต้องเริ่มต้นเมื่อกฎหมายใช้บังคับ ถือว่าการเริ่มต้นไม่พร้อมกัน  ส่วนร่างแม้ระบุว่าประชาชนปลูกในบ้านเรือนได้ ตนมีคำถามว่าหากจะปลูกในไร่ หรือในสวน หรือปลูกทดแทนพืชสวน หรือพืชไร่ที่ขาดทุน จะทำได้หรือไม่ ทั้งนี้ตนมองว่าเพื่อ้ให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ต้องแก้ไขเนื้อหา ไม่ใช่ออกกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์กับนายทุนเท่านั้น

"สภา" ถก ร่างกม.กัญชา กัญชง "ฝ่ายค้าน" ชี้เอื้อนายทุน-ขัดสนธิสัญญายูเอ็น

“ประชาชนมีความหวังว่าปลูกกัญชาได้  แต่ต้องปลูกแบบง่าย โดยแก้ความหมายคำว่า ผลิต ที่หมายรวมถึงการ เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ สังเคราะห์  เพราะการปลูก การเพาะ ไม่ใช่การผลิต ผมพร้อมสนับสนุนแต่ต้องแก้ไขเพื่อให้ประโยชน์ตกประชาชน ปลูกง่าย เหมือนปลูกพืชสมุนไพรโดยไม่ต้องขออนุญาตปลูก” นายนิคม อภิปราย 

 

ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าตนไม่สบายใจที่จะลงมติให้เนื่องจากร่างกฎหมายที่เสนอนั้นมีเนื้อหาที่ส่อขัดสนธิสัญญาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่กำหนดให้กัญชาจัดอยู่ในยาเสพติดประเภทรุนแรง และอนุญาตให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์และศึกษาวิจัยทดลอง แต่ปัจจุบันกระแสที่เกิดขึ้นในประเทศ คือ กัญชาเสรี ให้ชาวบ้านปลูก และทำเพื่อส่งออก อาจจะขัดต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวได้

"สภา" ถก ร่างกม.กัญชา กัญชง "ฝ่ายค้าน" ชี้เอื้อนายทุน-ขัดสนธิสัญญายูเอ็น

“หากร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นความหวังประชาชน ผมไม่ติดขัดแต่ต้องทำให้รอบคอบ และไม่ขัดต่อข้อผูกพันระหว่างประเทศ ทั้งนี้ร่างกฎหมายที่เสนอ ผมมองว่าเขีนแบบกำกวม ทั้งนี้การขายกระแสกัญชาเสรี เหมือนสร้างความหวังให้ประชาชนร่ำรวย แต่หากขัดกับสนธิสัญาอาจทำไม่ได้ ฝ่าฝืนคือผิด  ทั้งนี้ผมทราบว่ามีการสร้างความตื่นตัวและมีคนมีเงินวางระบบไว้แล้ว เหมือนเป็นกับดัก และใช้ชาวบ้านบังหน้า แต่คนที่ได้จริงคือนายทุน” นายสุทิน อภิปราย

 

นายสุทินอภิปรายด้วยว่า ตนกังวลหากเปิดให้ใช้กัญชาแบบเสรี อาจเป็นความเสี่ยงเกิดนครกัญชา และมีเยาวชนเสพ แม้ร่างกฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปีแต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดทั้งกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น คือ ตำรวจจะกวดขันเข้มข้นหรือไม่ เพราะตนมองว่าปัญหาสังคมยาเสพติด อย่างยาบ้ายังเอาไม่อยู่ หากให้ใช้กัญชาเสรีอาจนำบุตรหลานไปสู่อะไรไม่รู้.