"ภูมิใจไทย" ตีปี๊บ ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขอ "ส.ส." หนุนรับหลักการ

"ภูมิใจไทย" ตีปี๊บ ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง  ขอ "ส.ส." หนุนรับหลักการ

พรรคภูมิใจไทย โอ่ นโยบายกัญชาเป็นจริงตามหาเสียง หลัง สภาฯ เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงวันนี้ ขอส.ส.ร่วมรับหลักการ

          นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และส.ส.พรรค ภูมิใจไทย ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ วันนี้  (8 มิถุนายน) 

 

          โดยนายศุภชัย กล่าวว่า ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการปลดล็อคกัญาออกจากประเภทของยาเสพติดประเภทที่ 5  ทำให้กัญชาจะพ้นจากความเป็นยาเสพติดตั้งแต่ในวันที่ 9 มิถุนายน เป็นไปตามที่พรรคภูมิใจไทยหาเสียงเรื่องกัญชาเสรีไว้ ถือว่าเราได้ทำตามที่สัญญาไว้กับประชาชนว่าเราพูดและทำแล้ว ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือจะทำอย่างไรให้กัญชาเป็นประโยนชน์มากที่สุด โดยการประชุมสภาฯ วันนี้ (8 มิถุนายน) จะเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ในวาระแรก ซึ่งหากสมาชิกให้ความเห็นชอบและตั้งกรรมาธิการก็จะสามารถพิจารณาได้ภายในหนึ่งเดือน เนื่องจากมีอยู่เพียง 45 มาตราเท่านั้น 

        นายศุภชัย กล่าวต่อว่า แม้กัญชาจะผ่านแต่ก็มีผู้ที่ห่วงใย มีความกังวลว่าสมควรที่จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องการใช้และอาจมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนว่า ไม่ให้จำหน่ายแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี, หญิงมีครรภ์, หญิงให้นมลูก สิ่งที่มีความห่วงใยคือเมื่อปลดล็อกแล้วจะเกิดสูญญากาศ เกิดหลุมดำในการที่จะทำให้ทุกคนมีเสรีภาพในการใช้กัญชากันอย่างเต็มที่ หากได้ติดตามจะพบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 667/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าใจเรื่องยาเสพติด

 

         "ความไม่สบายใจที่ว่าจะเกิดหลุมดำ กรรมการเหล่านี้มีหน้าที่สร้างความเข้าใจในการใช้กัญชา นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการกำกับการใช้กัญชาเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความสบายใจให้ประชาชนได้ว่าส่วนราชการไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้เกิดช่องว่างและทำให้เกิดปัญหา" นายศุภชัย กล่าว

          นายศุภชัย กล่าวด้วยว่า ตนขอฝากไปยังส.ส.พรรคอื่นแล้วว่าอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ในการทำให้กัญชาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ต่อประชาชนในการเสนออะไรเพิ่มเติมรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากภายนอก เราก็พร้อมจะนำเข้าไปบรรจุในร่างพ.ร.บ.ฯ เพื่อให้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ดีที่สุด

 

         "กฎหมายนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย แต่ควรเป็นกฎหมายของประชาชน เพราะที่นี่คือสภาผู้แทนราษฎร และเราเป็นผู้แทนของราษฎร วันนี้ภูมิใจไทยทำมาถึงจุดนี้ได้ เราถือว่าไม่ได้ทำมาอย่างโดดเดี่ยว แต่เราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรค หวังว่าการดำเนินเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นไปด้วยความสำเร็จไปด้วยดี ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าส.ส.ทุกพรรคจะทำเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ 8 มิถุนายน เพราะเป็นวันสุดท้ายของกัญชาที่จะเป็นยาเสพติด” นายศุภชัย กล่าว