ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ส่งต่อที่ประชุม ส.ส. พิจารณา

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ส่งต่อที่ประชุม ส.ส. พิจารณา

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต แยกจากประมวลแพ่ง ส่งต่อที่ประชุม ส.ส. พิจารณา ย้ำศึกษาอย่างรอบด้านเพื่อให้เป็นสากลและ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

วันนี้ (7 มิถุนายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าวันนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ซึ่งถือเป็นกฎหมายใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่องความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศ และถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักสากล การหมั้นหรือสมรสในเพศเดียวกันกระทบต่อกฎหมายเดิมหลายฉบับ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคต่อกัน เพราะความเป็นครอบครัวส่งผลผูกพันในหลายเรื่อง เช่น มรดกทรัพย์สิน ความเป็นทายาท รวมไปถึงบุตรบุญธรรมและการอุ้มบุญ ตลอดจนมิติของสังคม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมศึกษาเรื่องนี้ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้แทนศาสนาจากทุกศาสนา เพื่อปิดทุกจุดอ่อนให้เป็นกฎหมายที่สร้างสรรค์สังคม และเป็นสากลอย่างแท้จริง จึงเกิด ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรีแล้ว และจะนำเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาต่อไป

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แน่นอน แต่ยังไม่ยืนยันว่า จะประกาศใช้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวในการร่วมกิจกรรม Pride Month ถึงกรณีที่สัปดาห์นี้สภาจะมีการพิจารณาและลงมติ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ว่า ส่วนตัวนั้นพร้อมสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เพราะเชื่อว่า การสมรสเท่าเทียมจะทำให้ คู่สมรสได้สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้ ไม่เช่นนั้น สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าสมรสเท่าเทียมเป็นเรื่องธรรมชาติ มองว่าเป็นเรื่องของความหลากหลาย