ฝ่ายค้านเปรียบงบปี 66 เหมือนขอทานเลี้ยงวันเกิด ขู่คว่ำถ้ารัฐบาลไม่แก้

ฝ่ายค้านเปรียบงบปี 66 เหมือนขอทานเลี้ยงวันเกิด ขู่คว่ำถ้ารัฐบาลไม่แก้

ประธานวิปฝ่ายค้านเผย สัปดาห์หน้ายื่นซักฟอกงบปี 66 ขอรัฐบาลปรับปรุง หากแข็งขืน ไม่อาจปล่อยได้ เปรียบเหมือนฉบับ “ขอทาน” จัดเลี้ยงวันเกิด - เตรียมประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 30 พ.ค.เลื่อนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 อยากให้รัฐบาลชี้แจง หากรัฐบาลเปิดใจกว้างยอมปรับปรุง ฝ่ายค้านอาจจะยอมรับได้ หากรัฐบาลยังแข็งขืนอยู่ คิดว่าฝ่ายค้านไม่อาจปล่อยไปได้ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เหมือนขอทานจัดงานเลี้ยงวันเกิด ในสภาพที่ประเทศยากจน ลำบาก ฐานะการคลังถดถอย ต้องไปกู้มา แต่การจัดสรรงบไม่มีช่องทางที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือการกระตุ้นการอัดฉีด เป็นเพียงแต่กระตุ้นการบริโภค ไม่กระตุ้นการผลิต แต่จัดงบในเชิงกระจายไปตามพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อซื้อใจพรรคร่วมรัฐบาลส่อให้เกิดการทุจริต

“คนขอทานมาจัดเลี้ยงวันเกิด ไม่เหมาะ ฝากรัฐบาลไปทำการบ้าน และมาชี้แจงพวกเราว่าจะจัดเก็บรายได้อย่างไร เพราะไม่มีการเพิ่มงบลงทุน แต่ไปเพิ่มงบรายจ่ายประจำ จำนวนหมื่นกว่าล้านบาท” นายสุทิน กล่าว

นายสุทิน กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เดิมฝ่ายค้านกำหนดจะยื่นญัตติหลังการพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับแล้วเสร็จ แต่วันนี้ท่าทีของรัฐบาลและ ส.ว. จะดึงกฎหมายลูกออกไปเพื่อทำลายจังหวะฝ่ายค้าน หรือแทกติกดีเลย์ และจะเอาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ เข้ามาก่อน ทำให้การพิจารณากฎหมายลูกวาระ 2-3 ช้าออกไปอีก ทั้งที่กฎหมายลูกมีข้อจำกัดเรื่องเวลา

“ฝ่ายค้านเราจะไม่รอแล้ว จะประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ และจะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือ เพื่อเลื่อนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาให้เร็วขึ้น เชื่อว่าน่าจะยื่นญัตติได้หลังร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านวาระ 1 ซึ่งไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน” นายสุทิน กล่าว