เกมการเมืองไปว่ากันในสภา! “ก้าวไกล” ประกาศกร้าวไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 66

เกมการเมืองไปว่ากันในสภา! “ก้าวไกล” ประกาศกร้าวไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 66

“พรรคก้าวไกล” ประกาศกร้าว ไม่โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 66 เผยฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองไปว่ากันในสภาฯ ยันพิจารณาตามเนื้อหา ยึดหลักการ ชี้จัดงบลดลงแต่รูปแบบเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2565 ที่พรรคก้าวไกล จัดกิจกรรม  "Hackathon งบ 66" เพื่อชวนประชาชนร่วมออกแบบ งบประมาณฉบับก้าวไกล ที่ประชาชนอยากเห็น โดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศยืนยันว่า พรรคก้าวไกลไม่รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ภายหลังได้ศึกษาทำการบ้านเกี่ยวกับการจัดงบประมาณอย่างหนัก และตรงเป้าตรงจุด เนื่องจากการจัดสรรงบ 4 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2563-2566 ตั้งแต่ปีแรกยันปีสุดท้ายแทบไม่มีความแตกต่าง 

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า พบมีปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพราะ 3.185 ล้านล้านบาท ร้อยละ 40 ถูกใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่ายประจำบุคลากร และยังต้องใช้งบคืนหนี้เงินกู้ และงบภาระผูกพันธ์ โดยเฉพาะงบปี 2566 ปีสุดท้ายเป็นงบใหญ่โต แต่ใช้ได้จริงเพียง 1 ใน 4 ซึ่งจะเป็นปัญหาในการฉุดรั้งพัฒนาประเทศยาวนานหากไม่มรการแก้ไขปัญหา และการจัดเก็บรายได้ไม่สม่ำเสมอ และสุดท้ายรัฐบาลจะมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูประเทศให้ออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้ ขณะที่กระทรวงกลาโหม ยังพบการจัดสรรงบแม้จะลดลงแต่ยังปูดอยู่ที่บุคลากรมากขึ้น เนื่องจากขนาดกองทัพมีขนาดใหญ่มาก แม้จะมีการลดงบอาวุธลง หรือตัดงบเรือดำน้ำ แต่งบบุคลากรยังเพิ่มเรื่อย ๆ จะฉุดรั้งไม่ให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการคว่ำร่างงบประมาณปี 2566 เป็นเกมการเมืองล้มรัฐบาล ให้นายกรัฐมนตรีลาออกนั้น น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เกมการเมืองก็เป็นเรื่องของเกมการเมือง แต่ปัจจัยหลายเรื่องไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านดั้งเดิม เพราะมีกลุ่มก้อนการเมืองเพิ่งมาในระยะหลังจากความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล  ย้ำพิจารณาอยู่บนหลักการ ส่วนเกมการเมืองก็ไปว่ากันในสภาฯ ยืนยันทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณอย่างดีที่สุด