“ก้าวไกล” แจกไฟล์งบปี 66 ให้ ปชช.ร่วมตรวจสอบ ผงะงบหาย 500 ล้าน ไร้รายละเอียด

“ก้าวไกล” แจกไฟล์งบปี 66 ให้ ปชช.ร่วมตรวจสอบ ผงะงบหาย 500 ล้าน ไร้รายละเอียด

“พรรคก้าวไกล” แจกไฟล์ Excel เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 ให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบ พิทักษ์เงินภาษี พบเบื้องต้นมีงบหายกว่า 500 ล้านบาท ไม่ปรากฏคำชี้แจง-รายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เผยแพร่เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงินกว่า 3.185 ล้านล้านบาท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปช่วยกันตรวจสอบ โดยเบื้องต้นพบว่า มีเงินงบประมาณที่หายไปไม่ปรากฎคำชี้แจงหรือรายละเอียดการใช้จ่ายในเอกสารงบประมาณรายจ่าย กว่า 500 ล้านบาท

พรรคก้าวไกล ระบุรายละเอียดว่า 12 วัน คือระยะเวลาโดยประมาณ ที่ผู้แทนราษฎรและประชาชนทั่วประเทศมี ในการศึกษาและตรวจสอบเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (วงเงินกว่า 3.185 ล้านล้านบาท) ที่ถูกเผยแพร่โดยสำนักงบประมาณ ก่อนที่รัฐสภาจะมีการอภิปรายและลงมติในวาระที่ 1

การวางกระบวนการที่รวบรัดในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี เป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้ เพื่อให้รัฐบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างทันท่วงที แต่เพื่อให้การตรวจสอบงบประมาณในระยะเวลาอันสั้นนี้มีประสิทธิภาพ รัฐควรเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณให้ประชาชน ในรูปแบบที่นำไปใช้วิเคราะห์ต่อได้ (machine readable)

แม้ประชาชนได้เรียกร้องในประเด็นนี้ในทุกๆ ปี แต่นับถึงวันนี้ สำนักงบประมาณก็ยังคงเผยแพร่เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด ในรูปแบบของ PDF

“ก้าวไกล” แจกไฟล์งบปี 66 ให้ ปชช.ร่วมตรวจสอบ ผงะงบหาย 500 ล้าน ไร้รายละเอียด

ในปีนี้ ทางพรรคก้าวไกลเราจึงไม่หยุดอยู่แค่การเรียกร้องในประเด็นนี้ แต่ทางทีมดิจิทัลพรรคก้าวไกล ได้ร่วมมือกับ ทาง WeVis ลงมือแปลงเอกสารงบประมาณทั้งหมดกว่า 25 เล่ม และ กว่า 9,000 หน้า มาเป็นในรูปแบบ CSV หรือ Excel เพื่อมาแจกประชาชนทุกคน และ ผู้แทนราษฎรจากทุกพรรค ให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ต่อได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ( https://bit.ly/3wO9svH )

การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในลักษณะนี้ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างรัฐที่โปร่งใส (Open Government) ที่จะนำมาสู่การพิทักษ์ผลประโยชน์และเงินภาษีของประชาชนทุกคน ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากการแปลงงบ ทางทีมงานของพรรคได้ค้นพบว่ามี “งบหาย” ที่ไม่ปรากฎคำชี้แจงหรือรายละเอียดการใช้จ่ายในเอกสารงบประมาณรายจ่าย กว่า 500 ล้านบาท - ทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจากเพียงความผิดพลาดในการบวกรวมงบประมาณบางประเภท หรือความตกหล่นในการระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่การค้นพบข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Excel มีแต่จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบ และทำให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องเตรียมคำอธิบายไว้ล่วงหน้า แทนที่จะปล่อยให้เกิดคำถามว่างบประมาณที่ขาดหาย แท้จริงแล้ว ถูกนำไปใช้กับอะไร

พรรคก้าวไกลเราเชื่อมั่นในการเติมพลังและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของประเทศ แม้ทางทีมของเรากำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นในการตรวจสอบงบประมาณและเตรียมตัวสำหรับการอภิปรายในสภา แต่เราเชื่อว่าการแจก Excel งบ 66 ให้กับประชาชนนั้น – นอกจากจะเป็นการคืนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ประชาชนพึงได้รับอยู่แล้ว – จะยังช่วยให้ประชาชนมีโอกาสในการตรวจสอบและค้นพบความไม่สมเหตุสมผลของการจัดสรรงบประมาณบางประการที่เราอาจยังตกหล่นไป

อยากเชิญชวนทุกคน ให้ลองเข้าไปศึกษาว่าเงินภาษีของท่านกำลังถูกนำไปใช้อย่างไร และหากค้นพบหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร สามารถส่งความเห็นเข้ามาได้ในช่อง comment ใต้ post นี้ หรือ มาร่วมกัน Hack งบ 66 และออกแบบงบประมาณที่คุณอยากเห็น ร่วมกันกับ ทีม ส.ส. และ ทีมนโยบายจากพรรคก้าวไกล ที่งาน “Hackathon งบ 66” ในวันเสาร์ 28 - อาทิตย์ 29 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ที่อาคารอนาคตใหม่ https://goo.gl/maps/BQ2673tE9UkGHh937