"บิ๊กน้อย" พล.อ.วิชญ์ ประกาศลาออก "หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย"

"บิ๊กน้อย" พล.อ.วิชญ์ ประกาศลาออก "หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย"

บิ๊กน้อย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประกาศลาออกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ หลังเกิดรอยร้าวภายใน ชี้่ 15 กก.บห. ยกทีมออกหวังปรับโครงสร้างใหม่ ทั้งที่ยังไม่ได้เซ็นรับรองตำแหน่ง ทำได้หรือ

24 พ.ค.65  พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เปิดเผยกับ "เนชั่นทีวี" ว่า ได้ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว หลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งภายในพรรค 

ส่วนกรณี กรรมการบริหารพรรคยื่นลาออก 15 คนนั้น ตนในฐานะหัวหน้าพรรค ยืนยันว่าในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่ได้ลงนามรับรองกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ จึงไม่แน่ใจว่า กรรมการบริหารชุดนี้มีสถานภาพแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีและจะลาออกได้อย่างไร แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ตนแสดงเจตนาลาออกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว เพราะได้ตัดสินใจลาออกมาตั้งแต่ต้น

"บิ๊กน้อย" พล.อ.วิชญ์ ประกาศลาออก "หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย"

"บิ๊กน้อย" พล.อ.วิชญ์ ประกาศลาออก "หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย"
ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา  ได้มีมติเลือก พล.อ.วิชญ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เป็นเลขาธิการพรรค 

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารทั้ง 15 คน ของพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ยื่นลาออกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ (24พ.ค.) ประกอบด้วย
1. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
2. นายไผ่ ลิกค์
3. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
4. นายจีรเดช ศรีวิราช
5. นายพรชัย อินทร์สุข
6. น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
7. นายยุทธนา โพธสุธน
8. พล.ต.อ.ยงยทุธ เทพจํานงค์
9.นายภาคภูมิ บูลยป์ระมุข
10.นายปัญญา จีนาคำ
11.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ
12.นายนเรศ ธํารงค์ทิพยคุณ
13.นายธนสาร ธรรมสอน
14.นายปัญญา พุกราชวงศ์
15.นายนพดล สงวนพันธุ์