"ชูศักดิ์" พอใจภาพรวมแก้ร่างพ.ร.ป. ปัดตอบเอื้อ "พท." แลนด์สไลด์

"ชูศักดิ์" บอกภาพรวม 2ร่างพ.ร.ป. ที่เตรียมใช้เลือกตั้ง ไปได้ดีพอสมควร ปัดตอบกติกาเอื้อให้เพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนด์สไดล์ ระบุอยู่ที่ประชาชน

         นายชูศักดิ์ ศิรินิล แกนนำพรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมาธิการ และ ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... รัฐสภา แถลงที่รัฐสภา หลังจากที่กมธ. ยื่นร่างพ.ร.ป. ว่าด้วพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ... และ ร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... ต่อนายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า  ภาพรวมของร่างพ.ร.ป. เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564  ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และส.ส.เขต 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.ป.นั้นต้องไม่เกินหลักการดังกล่าว ทั้งนี้เนื้อหาเป็นไปได้ดีพอสมควร 

 

 

 

         เมื่อถามว่ากติกาที่แก้ไขเอื้อให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งหน้าแบบแลนด์สไลด์ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า สูตรคำนวณ ที่ใช้ 100 คนหารนั้น​มีหลายพรรคเสนอเนื้อหา ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเสนอเท่านั้น  ส่วนจะทำให้พรรคเพื่อไทยชนะแบบแลนด์สไลด์หรือไม่ เป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามคิด แต่ท้ายสุดอยู่ที่ประชาชน.