"ว่าที่ ส.ก.เพื่อไทย" แห่ ขอบคุณประชาชน ไว้วางใจ พร้อมดันนโยบาย ที่หาเสียงไว้

"ว่าที่ ส.ก.เพื่อไทย" แห่ ขอบคุณประชาชน ไว้วางใจ พร้อมดันนโยบาย ที่หาเสียงไว้

"5 ว่าที่ ส.ก.เพื่อไทย" ขึ้นรถแห่ ขอบคุณประชาชน ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง มอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ เป็นปากเป็นเสียง พัฒนาพื้นที่ ขอให้มั่นใจ จะผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนกรุงเทพฯ

ว่าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ว่าที่ ส.ก.เขตคันนายาว นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย ว่าที่ ส.ก.เขตบึงกุ่ม น.ส.มธุรส เบนท์ ว่าที่ ส.ก.เขตสะพานสูง น.ส.นภัสสร พละรวีพงศ์ ว่าที่ ส.ก.เขตบางกะปิ และ นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ว่าที่ส.ก.เขตลาดกระบัง พร้อมใจกันขึ้นรถแห่ออกมาขอบคุณพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เขตคันนายาว บึงกุ่ม สะพานสูง บางกะปิ และ ลาดกระบัง 

"ว่าที่ ส.ก.เพื่อไทย" แห่ ขอบคุณประชาชน ไว้วางใจ พร้อมดันนโยบาย ที่หาเสียงไว้

โดยว่าที่ส.ก.พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้ความไว้วางใจเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่ เป็นปากเป็นเสียง แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ ตามที่ได้ประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง 

"ว่าที่ ส.ก.เพื่อไทย" แห่ ขอบคุณประชาชน ไว้วางใจ พร้อมดันนโยบาย ที่หาเสียงไว้

ซึ่งทั้ง 5 คน ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมั่นใจว่าจะทำงานอย่างสุดความสามารถ จะผลักดันนโยบาย 30 บาท ถึงที่หมาย, 50 เขต 50 โรงพยาบาล, 437 สถานศึกษา พัฒนาสร้างรายได้, กองทุนพัฒนาชุมชน 200,000 บาท และ 50 เขต 50 ซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่สภากรุงเทพมหานคร

"ว่าที่ ส.ก.เพื่อไทย" แห่ ขอบคุณประชาชน ไว้วางใจ พร้อมดันนโยบาย ที่หาเสียงไว้

เราจะตั้งใจทำในสิ่งที่เราได้ประกาศนโยบายไว้กับพี่น้องประชาชน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ เราพร้อมแล้วจะทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้น และชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดีขึ้นกว่าเดิม

"ว่าที่ ส.ก.เพื่อไทย" แห่ ขอบคุณประชาชน ไว้วางใจ พร้อมดันนโยบาย ที่หาเสียงไว้

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์