"จุรินทร์" ยินดี"ชัชชาติ" ชี้ผลผู้ว่ากทม.สะท้อนปชป.ฟื้น ปัดแลนด์สไลด์พท.

"จุรินทร์" ยินดี"ชัชชาติ" ชี้ผลผู้ว่ากทม.สะท้อนปชป.ฟื้น ปัดแลนด์สไลด์พท.

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความยินดี "ชัชชาติ" ว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่ ชี้ผลคะแนนสนามเมืองหลวงสะท้อนคะแนนปชป.ฟื้น เผยจ่อคุย "ดร.เอ้" ลุยการเมืองต่อ ส่วนประเด็น "แลนด์สไลด์" เพื่อไทยไม่ขอออกความเห็น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก.เมื่อวันที่22พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับ นาชชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม.คนใหม่ ขณะเดียวกันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ช่วยลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครผู้ว่ากทม.และส.ก.ของพรรคประชาธิปัตย์ ทุกคะแนนเสียงถือว่ามีความหมายกับพรรค

นอกจากนี้ขอขอคุณสมาชิกพรรคทั่วประเทศที่ช่วยเป็นกำลังใจการเลือกตั้งรวมทั้งลงแรงร่วมกันสนับสนุนรวมทั้งทีมงานทุกฝ่ายที่ช่วยกันรณณงค์หาเสียง

ย้ำว่าในส่วนของกทม.ทุกคะแนนเสียงถือว่ามีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่งกับพรรคการเลือกตั้งเที่ยวนี้ตนประเมินในทางบวกว่าเป็นทิศทางที่ถือว่าพี่น้องชาวกทม.ยังให้โอกาสกับพรรค

"ต้องยอมรับว่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปเราไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยในกรุงเทพมหานคร แต่การที่เที่ยวนี้ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์มาลำดับ2 และส.ก.ได้9คนก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางบวก สำหรับพรรคต้แงกราบขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครด้วยความทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง"

นายจุรินทร์ ยังกล่าวว่า ในส่วนของนาชสุชัชชวีร์ สุวรรณสวัดิ์ ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่ลงสนามการเมืองเป็นครั้งแรกแต่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ นายสุชชัวีร์ถือเป็นบุคคลากรที่มีศักยภาพ และยังสามารถทำงานไปได้เยอะถ้าท่านสนใจ

ส่วนอนาคตการเมืองนายสุชัชวีร์ก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วหลังจากนี้ก็จะหาโอหาสคุยกับท่านว่าสนใจงานที่จะช่วยพรรคในด้านใดบ้าง ในภาพรวมยินดีอย่างยิ่งถ้านายสุชัชชวีร์ จะมาทำหน้าที่ในรูปแบบอื่นต่อไป ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนายสุชัชชวีร์ด้วย

เมื่อถามว่า ผลคะแนนที่ออกมาที่พบว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้ส.ก.มากถึง20ที่นั่งรวมถึงในส่วนของนายชัชชาติ ที่ได้คะแนนค่อนข้างนำโด่งกังวลหรือไม่ว่าจะส่งผลไปถึงการเมืองสนามใหญ่ นายจุรินทร์กล่าวว่า  คิดว่าเป็นคำตอบหนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นคำตอบการเลือกตั้งท้องถิ่นคือกททม.แต่จะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับระดับประเทศ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปยังไม่สามารถตอบหรือวิเคราะห์ได้

รวมถึงประเด็นแลนด์สไลด์เพื่อไทยตนไม่ขอวิจารณ์ แต่ทุกพรรคก็มีสิทธิที่จะตั้งธงของตัวเอง และไม่คิดว่ามีพรรคเดียวทุกพรรคต้องตั้งเป้าหมายด้วยกันทั้งสิ้น เป็นธรรมดาที่ต้องมีการกำหนดทิศทางคิดว่า ทุกพรรคก็ต้องทำเช่นกัน