เช็คที่นี่! ป.ป.ช.มอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 มี 5 หน่วยงานเข้าวิน

เช็คที่นี่! ป.ป.ช.มอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 มี 5 หน่วยงานเข้าวิน

ป.ป.ช.มอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 แก่ 5 หน่วยงาน บมจ.เชาว์ สตีลฯ - บมจ.เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ฯ - บมจ.พฤกษาฯ เข้าวิน 2 หน่วยงานรัฐ สนง.ปลัดคมนาคม - สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ได้ด้วย

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) แก่ 5 หน่วยงาน ภายใต้มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เช็คที่นี่! ป.ป.ช.มอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 มี 5 หน่วยงานเข้าวิน

โดย 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ได้แก่ 

  1. บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 
  2. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
  3. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
  4. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
  5. บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เช็คที่นี่! ป.ป.ช.มอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 10 มี 5 หน่วยงานเข้าวิน  

โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) แก่หน่วยงาน 5 หน่วยงาน มีผู้เข้ารับมอบรางวัล ดังนี้

1. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

2. นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

3. นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4. นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

5. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์