มีทั้งบัตรหาย-บัตรเขย่ง! กกต.ยังไม่ประกาศผลผู้ชนะ “นายกเมืองพัทยา”

มีทั้งบัตรหาย-บัตรเขย่ง! กกต.ยังไม่ประกาศผลผู้ชนะ “นายกเมืองพัทยา”

กกต.เผยผลการเลือกตั้ง “นายกเมืองพัทยา-สม.” พบว่า มีบัตรหาย 2 ใบ ยังหาสาเหตุไม่ได้ แถมมีบัตรเขย่งอีก 2 ใบ ส่งผลให้ประกาศผลไม่ได้ แม้ “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์” ผู้สมัครจาก “เรารักพัทยา” คะแนนนำโด่ง

จากกรณีเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ภายหลังการปิดหีบการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) จากหน่วยเลือกตั้ง 146 หน่วย รวม 4 เขตเลือกตั้ง จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,018 ราย พบว่า ผลอย่างไม่เป็นทางการ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนสูงสุด 14,349 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 ได้คะแนน 12,477 คะแนน ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 ได้คะแนน 8,759 คะแนน และอันดับ 4 ได้แก่ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ หมายเลข 2 ได้คะแนนเสียง 990 คะแนน

ส่วนผู้สมัคร สม.ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง พบว่า ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนาม “กลุ่มเรารักพัทยา” ชนะทุกเขต โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 38,320 รายคิดเป็น 49.96% บัตรดี 36,575 บัตรเสีย 1,001 บัตรไม่เลือกผู้สมัคร 744 ใบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศผลการนับคะแนนของนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา เขต 2 กับ เขต 3 ได้

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผอ.กกต.เมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง พบว่า มีบัตรหายไป 2 ใบ ยังไม่สามารถระบุสาเหตุ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้

เรือตรีปราโมทย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาบัตรเลือกตั้งเขย่ง 2 ใบ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 29 เขตเลือกตั้งที่ 2 และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 3 ขณะนี้ กกต.ยังไม่สามารถระบุสาเหตุและหาต้นตอได้ จึงทำได้เพียงประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการในส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 4 นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่สามารถประกาศผลได้ ต้องรอการพิจารณาและสรุปผลอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป