กกต.เผยเลือกตั้ง กทม.-พัทยา เรียบร้อยดี พบเบาะแสขนคนลงคะแนน-ซื้อเสียง

กกต.เผยเลือกตั้ง กทม.-พัทยา เรียบร้อยดี พบเบาะแสขนคนลงคะแนน-ซื้อเสียง

เลขาฯ กกต. ขอบคุณทุกฝ่ายทำให้การเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา เป็นไปด้วยดี เผยใน กทม.พบฉีกบัตร-ขยำบัตร 3 ราย มีการแจ้งเบาะแสขนคนลงคะแนน-ซื้อเสียง แจงให้ยึดมาตรฐานปากกาสีใดก็ได้หากไม่เข้าลักษณะบัตรเสีย ให้นับเป็นบัตรดี

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แถลงข่าวภาพรวมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ว่า ขอบคุณทั้งผู้สมัคร พรรคการเมือง และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งภาพรวมระหว่างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พบว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกระทำผิด 3 ราย โดยมีการฉีกบัตรเลือกตั้ง ที่เขตสวนหลวง 1 ราย และเขตสัมพันธวงศ์ 1 ราย นอกจากนั้นยังมีการขยำบัตรเลือกตั้งที่เขตคลองเตย 1 ราย

ส่วนการเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37 องศา มาใช้สิทธิจำนวน 23 และผู้ติดเชื้อโควิดมาใช้สิทธิจำนวน 89 ราย ซึ่งกกต.ก็ได้จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษรองรับ และมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่ระบาด ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการนับคะแนน ซึ่งจากที่ติดตามพบว่ามีการนับค่อนข้างเร็ว โดยยังคงเป้นไปตามแผนที่วางไว้ คาดว่าไม่เกิน 21.00 น. จะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งยังคงมีจำนวนเท่าเดิม แต่ในระหว่างการเลือกตั้งมีการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1444 ทั้งเรื่องการขนคนไปลงคะแนน มีการทำลายป้ายหาเสียง และเตรียมการซื้อสิทธิขายเสียง 1 ราย ซึ่งทางสำนักงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบแล้ว ส่วนกรณีการเลือกตั้งเมืองพัทยา เป้นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่ากรรมการประจำหน่วยมีการแจกบัตรเกิน 1 ใบ โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือกนายกเมืองพัทยาได้อย่างเดียว แต่มีการแจกบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นไปด้วย ซึ่งเจ้าหน้าทมี่ได้บันทึกเป็นหมายเหตุไว้แล้ว

เรื่องความสับสนในการใช้ปากกาสีน้ำเงินในการเลือกตั้งนั้น ว่า เป็นความปรารถนาดีของทั้ง กกต. และกทม. โดยในคู่มืออบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และหนังสือสั่งการให้ใช้ปากกาสีน้ำเงิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่เมื่อประสาน กทม.แล้ว พบว่า กทม.ได้มีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไปก่อนแล้ว และมีการวางมาตรฐานเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ทาง กกต.จึงให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กทม. อย่างไรก็ตามการขอความร่วมมือให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินนั้น เนื่องจากเกรงว่าหากใช้สีอื่นเจตนารมณ์ของประชาชนจะเสียไป รวมทั้งอาจทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ อย่างไรก็ตามได้ให้แนวทางไปแล้วว่าหากบัตรลงคะแนนลงด้วยปากกาสีอื่น แต่ลักษณะลงคะแนนเครื่องหมายลงคะแนน เป็นเครื่องหมายกากบาทปกติ ไม่เข้าลักษณะเป็นบัตรเสียก็ให้ถือเป็นบัตรดี พร้อมได้แจ้งให้การเลือกตั้งเมืองพัทยาได้ใช้มาตรฐานเดียวกันด้วย