"รัฐบาล" ขันนอต โหมพีอาร์ ผลงาน เชิงรุก สู่ประชาชน แก้ "เฟคนิวส์" ทันที

"รัฐบาล" ขันนอต โหมพีอาร์ ผลงาน เชิงรุก สู่ประชาชน แก้ "เฟคนิวส์" ทันที

"โฆษกรัฐบาล" หารือ "โฆษกกระทรวง" ประชาสัมพันธ์ ผลงาน เชิงรุก สู่ประชาชน ปรับรูปแบบให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ชี้แจง แก้ไข "เฟคนิวส์" ทันที

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 2502-2503 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล เป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งถึงประชาชน เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สร้างความสับสนแตกแยกในสังคม รวมทั้งได้ขอบคุณโฆษกกระทรวงทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานกันมาด้วยความแข็งขัน 

นายธนกร กล่าวว่า ขอให้ทุกกระทรวงร่วมทำงาน ประชาสัมพันธ์การทำงานให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ตามยุทธศาสตร์การทำงานที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้แนวทาง และได้ย้ำกับที่ประชุมว่านายกรัฐมนตรี ติดตามให้กำลังใจการทำงานของโฆษกทุกกระทรวง 

“ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำงานเชิงรุกสู่พี่น้องประชาชน นำเสนอผลงานสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจปรับรูปแบบการทำงาน การนำเสนอให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ชี้แจงแก้ไขข่าวเท็จ ข่าวบิดเบือนทันที ทั้งนี้ ขอบคุณข้อมูลการประสานงานที่ดี และการทำงานร่วมกันตลอดเวลาที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากการประสานในการทำงานต่อไป” นายธนกร กล่าว 

โดยในตอนท้ายของการประชุม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แนะนำแนวทางการประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับคณะกรรมการโฆษกกระทรวงเพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ที่ส่งถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์