นายกฯ กำชับ รับมือ "ฤดูฝน" 2565 ย้ำจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกฯ กำชับ รับมือ "ฤดูฝน" 2565 ย้ำจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกฯ กำชับ รับมือ "ฤดูฝน" 2565 ย้ำจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเกษตร ป้องกันอุทกภัย ฝาก คมนาคม-ปภ. ดูแลความปลอดภัยการเดินทางประชาชน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้ง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.2565 เป็นต้นไป

โดยถือเป็นการเข้าสู่ "ฤดูฝน" ของประเทศไทยในปีนี้นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ของ"ฤดูฝน" ปี 2565 โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการทำนาปี จึงย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม รอบคอบ พร้อมกับมีระบบแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องจักร ต้องพร้อมในการใช้งาน แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันถ่วงที โดยแต่ละหน่วยงานต้องมีกระบวนการประสานงานที่ดี เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด
 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมีความเป็นห่วงการเดินทางสัญจรของประชาชนในช่วง "ฤดูฝน" โดยเฉพาะทางบกและทางเรือ จึงกำชับให้กระทรวงคมนาคม และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ได้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเส้นการคมนาคมทางบก ให้มีการตรวจตราป้ายแจ้งเตือนบนถนนหนทาง ป้องกันสิ่งกีดขวางบนท้องถนน เป็นต้น ส่วนทางน้ำ ได้ขอให้มีความเข้มงวดเมื่อมีประกาศเตือนภัย หรือ งดให้เรือออกจากฝั่ง หลังจากประเมินว่าอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย เกิดอันตรายต่อการเดินเรือ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น