“นิพนธ์ บุญญามณี”เชื่อมั่น กัปตัน”จุรินทร์” พา"ประชาธิบัตย์"ถึงฝั่งฝัน

“นิพนธ์ บุญญามณี”เชื่อมั่น กัปตัน”จุรินทร์” พา"ประชาธิบัตย์"ถึงฝั่งฝัน

“นิพนธ์ บุญญามณี” ชู อุดมการณ์ปชป. ยึดมั่น ประชาธิปไตยฯ กระจายอำนาจ ส่งเสริมประชาชนมีที่อยู่ ที่ทำกิน เปรียบ ปชป.เหมือนเรือวิ่งในมหาสมุทร ต้องเจอคลื่นลมแต่จะผ่านไปได้ เชื่อมั่นกัปตัน “จุรินทร์” เตือนสติคนในอดีตคนกระโดดหนีจากเรือยามลมแรงไม่มีใครว่ายรอดถึงฝั่งสักคน

นายนิพนธ์ รองหัวหน้าพรรคฯ กล่าวบนเวทีก่อนการปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า "พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในอุดมการณ์หลักทั้ง 10 ข้อมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคกว่า 76 ปี ทั้งการดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฏหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังให้ยึดในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

“นิพนธ์ บุญญามณี”เชื่อมั่น กัปตัน”จุรินทร์” พา"ประชาธิบัตย์"ถึงฝั่งฝัน

ส่งเสริมให้คนไทยมีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ เพื่อรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เหล่านี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ล้วนดำเนินนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ดังกล่าวมาต่อเนื่อง เพื่อสร้างเข้มแข็งตั้งแต่รากฐานไปจนถึงระดับประเทศ และเวทีโลก

โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเช่น นโยบายการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยการกระจายโอกาส กระจายรายได้ กระจายอำนาจ เช่นโครงการสร้างความเจริญเติบโตให้ภาคใต้อย่างการพัฒนาถนน 4 ช่องจราจร โครงการนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนมีพลามัยที่แข็งแรงทางร่างกายที่โครงการไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ดำเนินมาต่อเนื่อง โครงการเบี้ยผู้สูงอายุ โครงการหลักประกันสุขภาพครอบครัวที่เป็นต้นแบบการประกันสุขภาพถ้วนหน้า แม้กระทั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

 

 สิ่งนี้ต้องย้ำชาวประชาธิปัตย์ให้ตระหนักและสื่อสารออกไปให้รับรู้ในวงกว้าง การซึมซับแต่ข่าวแง่ลบที่ให้ร้ายต่อพรรคปชป.มีแต่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ดูด้อยค่าลงไป แต่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา พรรคปชป.ได้เริ่มต้นและสร้างสิ่งดีๆที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติมาโดยตลอด

อย่างในปัจจุบันโครงการประกันรายได้ที่วันนี้พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่าหลายล้านครัวเรือน จึงขอเตือนสติไปยังคนที่คิดว่าพรรคปชป.มีแต่ข่าวแง่ลบว่า ให้เปรียบพรรคประชาธิปัตย์เหมือนดังล่องเรือไปในมหาสมุทร เป็นธรรมดาที่ต้องเผชิญมรสุมคลื่นพายุลมแรง สิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยกันทำงานอย่างมั่นคง หนักแน่นตามหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบของแต่คน เพื่อฟันฝ่าคลื่นลมไปให้ได้ 
 

 นายนิพนธ์ กล่าวว่า ในอดีตบางคนคิดว่าเมื่อเรือประชาธิปัตย์เจอมรสุมคลื่นลมแล้วกระโดดออกจากเรือว่ายน้ำหนีนั้น ขอบอกว่าล้วนแต่ไปไม่รอด ไม่มีใครสามารถว่ายน้ำในคลื่นมหาสมุทรที่มีอันตรายอยู่ตลอดเวลาไปถึงฝั่งได้สักคน

“นิพนธ์ บุญญามณี”เชื่อมั่น กัปตัน”จุรินทร์” พา"ประชาธิบัตย์"ถึงฝั่งฝัน

พร้อมทั้งให้เชื่อมั่นกัปตันเรือที่ชื่อ หัวหน้า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ว่าจะพาเรือประชาธิปัตย์นี้ไปสู่ฝั่งฝัน สู่เป้าหมายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาธิปัตย์จะยืนหยัดต่อไปได้อย่างแน่นอน