กกต.แจงบัตรเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” สีน้ำตาล “ส.ก.” สีชมพู ป้องสับสน

กกต.แจงบัตรเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” สีน้ำตาล “ส.ก.” สีชมพู ป้องสับสน

กกต.ประชาสัมพันธ์ชี้แจง บัตรเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” สีน้ำตาล ส่วนบัตรเลือก “ส.ก.” สีชมพู กำหนดสี-ขนาดแตกต่าง ป้องกันความสับสน ย้ำหย่อนบัตร 22 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องบัตรเลือกตั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดสรรบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนรับมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  • บัตรเลือกตั้งส.ก.

โดยบัตรเลือกตั้งส.ก.จะมีขนาด A5 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีชมพู 

 

  • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จะมีขนาด A4 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีน้ำตาล 

สำนักงาน กกต.ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯกทม. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้อย่างถูกต้องต่อไป